Dodana: 27 maj 2019 14:50

Zmodyfikowana: 27 maj 2019 14:50

Peryferyjnie - nie znaczy gorzej

O szansach i zagrożeniach, jakie stoją przed Województwem Podlaskim w przyszłości rozmawiali w poniedziałek (27 maja br.) na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele otoczenia biznesu.

Ilustracja do artykułu konefrencja Wydział Ekonomii UwB-09.jpg

Konferencja to efekt współpracy Wydziału Ekonomii z Narodowym Bankiem Polskim, którego przedstawiciele również uczestniczyli w przedsięwzięciu. Głównym tematem spotkania było „Województwo Podlaskie jako region peryferyjny – szanse i zagrożenia rozwojowe”.

 - Podlaskie, jako region peryferyjny  to nie koniec Unii Europejskiej, a jej początek. To tutaj najpierw trafia siła nabywcza ze Wschodu, to tu przyjeżdżają  ludzie, którzy chcą zmienić, polepszyć swój status ekonomiczny i chcą tu pracować. A nasze firmy potrzebują ludzi do pracy, także tych wykształconych, specjalistów. Po to, by rozwinąć swój gospodarczy potencjał - mówił podczas konferencji wicemarszałek Stanisław Derehajło. –   Najważniejsze jest obecnie to, by rozwijać region równomiernie, dając ludziom nie tylko pracę, ale też godne zarobki i dobrą jakość życia. Aby w Podlaskiem było i sielsko, i nowocześnie.

Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przewodniczący KPZL Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania  IGiPZ PAN, który zwrócił uwagę, iż Podlaskie  - gdyby wziąć pod uwagę niezarejestrowaną migrację i jej dochody – nie wypada tak źle, jak przedstawiają to wskaźniki podawane przez GUS. Również jeśli chodzi o stan podlaskiego eksportu, choć sam jego poziom jest dość niski, to ze względu na jego zróżnicowanie podlaskie firmy mają relatywnie dużą odporność na zagrożenia. Zwrócił jednak uwagę, że niepokojąca jest coraz większa polaryzacja, zróżnicowanie  jeśli chodzi o dostępność transportową w Polsce.

- Jeszcze w latach 90-tych wszystkie regiony były na tej samej pozycji, bo drogi, infrastruktura była taka sama. Teraz jednak to rozwarstwienie , różnica między regionami jest coraz bardziej widoczna – mówił prof. Komornicki. – Powoduje to stan, w którym regiony z mniejszą dostępnością tracą więcej, niż jakby wszędzie od lat nic się nie budowało.

Uczestnicy konferencji rozmawiali również o problemie demograficznym, dotykającym wszystkie kraje Europy, a także o depopulacji, czyli wyludnianiu się poszczególnych miast i miasteczek. Poruszali się też kwestie dotyczące innowacyjności podlaskich regionów, współpracy w ramach subregionów i obszarów funkcjonalnych, a także sytuacji podlaskich przedsiębiorstw pod względem gospodarczym i statystycznym.

 Z analizy przedstawionej na potrzeby konferencji przez NBP wynika m.in., :

- sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w Podlaskiem w II kwartale roku 2019 ulegnie poprawie – w stosunku do I kw. br.;

- zgodnie z tendencją zauważalną na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów można oczekiwać dalszego wzrostu zatrudnienia;

-  ponad 35% podlaskich przedsiębiorstw ma swoich najbliższych planach rozpoczęcie poważniejszych inwestycji, co jest najwyższym wynikiem na przestrzeni ostatniego roku;

- respondenci nie spodziewają się większych podwyżek cen surowców i materiałów niż w poprzednim kwartale; prognozują natomiast znaczniejszy wzrost cen wyrobów i usług.

 

art

facebook