Dodana: 24 kwiecień 2019 17:14

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2019 17:14

Partner Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym - nowy program

Program służyć ma promocji przedsiębiorstw otwartych na kształcenie praktyczne. Wyróżnienia w postaci specjalnego certyfikatu otrzymywać będą firmy gotowe przekazywać studentom aktualną i nowoczesną wiedzę oraz kreujące umiejętności i kompetencje społeczne poszukiwane przez pracodawców. Organizacji pierwszej edycji programu, w roku akademickim 2018/2019, podjął się Wydział Elektryczny. Wydział ten jako jedyny, wspólnie z przedsiębiorstwami, prowadzi studia dualne. W czwartek - 25 kwietnia br. - 21 firm oferujących staże, praktyki i inne formy kształcenia praktycznego odbierze certyfikaty.

Ilustracja do artykułu studencidualni-PB.JPG

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia certyfikatów w ramach pierwszej edycji programu "Partner Politechniki Białostockiej w kształceniu praktycznym"
25 kwietnia, czwartek, godz. 13:00, sala Rady Wydziału Elektrycznego (ul. Wiejska 45D).

Kierunek elektrotechnika – studia dualne  prowadzony jest przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej  we współpracy z 12 przedsiębiorstwami: AC S.A., Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A., Elektrometal Energetyka S.A., Elektromontaż Wschód Sp. z o.o., Pracownia Projektowa ENSPRO Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Plum Sp. z o.o., Promotech Sp. z o.o., Pronar Sp. z o.o., SMP Poland Sp. z o.o., Rosti Poland Sp. z o.o., TEMA Sp z o.o.

W programie studiów dualnych na kierunku elektrotechnika, oprócz tradycyjnych zajęć na uczelni, znalazła się rozszerzona cześć praktyczna. Będzie ona realizowana przez pracodawców – partnerów kształcenia praktycznego w kilku formach. Jedna z nich to zajęcia z przedmiotów zawodowych, które odbędą się na terenie uczelni albo w przedsiębiorstwach. Oprócz tego studenci wezmą udział w szkoleniach z tzw. kompetencji miękkich: interpersonalnych, komunikacji, zarządzania projektami. Ten moduł kształcenia poprowadzą osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. specjaliści z Białostockiego Parku-Naukowo Technologicznego czy Polskiego Komitetu Normalizacji. Po ukończeniu drugiego semestru, student zostanie skierowany na praktykę przemysłową w wybranym przedsiębiorstwie partnerskim. W sumie przewidziano aż 52 tygodnie płatnych staży.  Studia inżynierskie zakończą się po 7 semestrach. W napisaniu swoich prac dyplomowych studenci także będą mogli liczyć na wsparcie przedsiębiorstw.

3,5-letnie studia inżynierskie o profilu praktycznym, na kierunku elektrotechnika, specjalność automatyka przemysłowa w roku akademickim 2018/2019 rozpoczęło 20 słuchaczy.

 mat. PB

facebook