Dodana: 12 luty 2020 15:26

Zmodyfikowana: 12 luty 2020 15:47

O relacjach polsko-żydowskich

"Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej, czyli jak diabeł powiększał swoje królestwo" - spotkanie z autorem książki Mirosławem Reczko w najbliższy poniedziałek, 17 lutego o godzinie 17:00, w auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Ilustracja do artykułu Relacje polsko-żydowskie w rejonie Ciechanowca w okresie II wojny światowej WROTA.jpg

Autor stara się zrozumieć, co działo się w rejonie Ciechanowca pod okupacją niemiecką i sowiecką. Cofa się do przeszłości, by prześledzić relacje obu wspólnot: polskiej i żydowskiej, "które mimo izolacji nie tylko żyły obok siebie, ale wzajemnie się inspirowały, podpatrywały, rywalizowały, i, chcąc nie chcąc, naśladowały. W sprawach ważnych współpracowały".

- To książka opisująca jak rzeczywiście kształtował się los Polaków i Żydów oraz ich wzajemne relacje na przestrzeni całego okresu II wojny światowej na obszarze południowo-zachodniej Białostocczyzny. Opisane fakty podważają wiele mitów i stereotypów kształtowanych na polityczne najczęściej zamówienie. Całość oparta jest na setkach niepublikowanych wcześniej dokumentów i wywiadów z bezpośrednimi świadkami wydarzeń. Mimo naukowego charakteru starałem się, by narracja i opisy były żywe i barwne - zapewnia dr Mirosław Reczko, autor publikacji.

Jest z wykształcenia historykiem, z zamiłowania regionalistą. Aktywnie działa w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów. Jest autorem i wydawcą wielu albumów fotograficznych i publikacji dotyczących historii XX wieku. Przez wiele lat był burmistrzem Ciechanowca. Obecnie jest zastępcą kanclerza Politechniki Białostockiej.

Źródło: Rzecznik Prasowy Politechniki Białostockiej

Fot. fanpage Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

facebook