Dodana: 28 maj 2019 14:00

Zmodyfikowana: 28 maj 2019 14:00

Nominacje profesorskie z rąk Prezydenta RP

Czworo podlaskich naukowców odebrało w poniedziałek (27 maja br.) z rąk Andrzeja Dudy, Prezydenta RP akty nominacyjne nauczycieli akademickich.

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację Violetcie Dymickiej-Piekarskiej z UMB

 Wśród nowych profesorów tzw. „prezydenckich” są:

- Marcin BARANOWSKI - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, adiunkt w Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Ostatnio pozyskał grant w ramach dofinansowania przez NCN - ponad 1 mln złotych na projekt: „Czy sfingozyno-1-fosforan jest jednym z czynników odpowiedzialnych za skuteczność treningu hipoksycznego?”.

- Violetta DYMICKA-PIEKARSKA - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, adiunkt w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB; członek Sądu Koleżeńskiego oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. W 1999 r. obroniła pracę doktorską "Dynamika zmian stężenia B-TG i PF4 oraz ekspresji receptora płytkowego CD 62P w ostrym zawale mięśnia sercowego" uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2010 na podstawie osiągnięć naukowych i złożonej rozprawy "Ocena wybranych wskaźników aktywacji płytek krwi i trombocytopoezy u chorych na raka jelita grubego" uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

- Mirosława KUPRYJANOWICZ- profesor nauk biologicznych - Uniwersytet w Białymstoku – członkini wielu stowarzyszeń i towarzystw naukowych, m.in.:  International Federation of Palynological Societies (od 2000); członek-założyciel Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (od 2005);  członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (od 2007), członek Komitetu Botaniki PAN (od 2011), członek Komisji Paleogeograficznej Polskiej Akademii Umiejętności (od 2012). Zainteresowania naukowe: Roślinność i klimat interglacjału eemskiego, vistulianu i holocenu (badania paleoekologiczne - głównie metoda analizy pyłkowej); koncentracja pyłku w atmosferze (badania aeropalinologiczne), skład botaniczny pożytków pszczelich (badania melisoplinologiczne).

 - Ludmiła MARCINOWICZ - profesor nauk o zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - pierwsza w polskim systemie nauki doktor habilitowana nauk o zdrowiu; prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Specjalistka w zakresie medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania metod jakościowych w ocenie opieki zdrowotnej z perspektywy pacjenta. Prowadzi również badania nad rolą umiejętności komunikowania się lekarza z pacjentem podczas wizyty. 

mat. wikipedia, UwB, UmB/oprac. art

Fot. Jakub Szymczuk/ KPRP

 

facebook