Dodana: 28 maj 2019 11:26

Zmodyfikowana: 28 maj 2019 11:26

Mieszkańcy za przejęciem szkoły przez gminę Michałowo

W pierwszych w historii gminy konsultacjach za przejęciem szkoły ponadpostawowej przez gminę opowiedziała się zdecydowana większość głosujących. Na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za przejęciem przez Gminę Michałowo od Starostwa Powiatowego w Białymstoku zadania oświatowego – prowadzenie szkoły ponadpodstawowej?” – 821 osób odpowiedziało tak. Przeciwnego zdania było 175 osób. Oddano 5 głosów nieważnych Konsultacje odbyły się w niedzielę, 26 maja.

Ilustracja do artykułu ZS Michalowo.JPG

- Działania w sprawie przejęcia szkoły i opinia Rady Miejskiej wynikały z naszych rozmów z mieszkańcami, bo chcemy zarządzać gminą, właśnie w oparciu o ich potrzeby. Cieszy mnie to, że wynik konsultacji potwierdził, iż obraliśmy dobry kierunek - mówi Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa.

Pierwszym testem funkcjonowania szkoły pod opeiką gminy będzie najbliższy rok szkolny. Miasto już ma plan jak zachęcić większą ilość uczniów do podjęcia nauki w szkole, jak zwiększyć tam poziom nauczania.

Szkoła w Michałowie rozszerza ofertę edukacyjną poprzez rozszerzenie przedmiotów ścisłych i humanistycznych. W technikum i szkołach zawodowych zapewnia zdobycie solidnych kwalifikacji poprzez praktyki i staże w renomowanych zakładach pracy, w firmach, znanych w regionie z długoletniego funkcjonowania na rynku i zapewniania godziwych warunków pracy swoim pracownikom.

By młodzi ludzie mieli wybór w technikum proponuje kształcenie w kierunku: technik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik ekonomista. Natomiast w szkole zawodowej, branżowej szkole I stopnia wybór jest jeszcze większy: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, piekarz, ogrodnik, kucharz.

Każdy uczeń, który rozpocznie naukę w Zespole Szkół w Michałowie otrzyma na cały okres nauki laptop, by łatwiej mógł uczyć się, przyswajać wiedzę i pracować na swoją przyszłość w wybranym przez siebie kierunku.

 

źródło: Promocja Gminy Michałowo

 

facebook