Dodana: 24 lipiec 2019 13:37

Zmodyfikowana: 24 lipiec 2019 13:37

Masz jeszcze szansę zostać studentem Politechniki Białostockiej

Informacja ważna dla osób szukających, wahających się i ciągle wybierających: 24 i 25 lipca Politechnika Białostocka przyjmuje podania o przyjęcie na studia w ramach wolnych miejsc. Są jeszcze wolne miejsca na 14 kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: od inżynierii środowiska poprzez inżynierię materiałową i wytwarzania, elektrotechnikę, ekoenergetykę, elektronikę i telekomunikację, inżynierię biomedyczną, mechatronikę - po leśnictwo, inżynierię meblarstwa i matematykę stosowaną.

Widok z góry na kampus.

Są też jeszcze wolne miejsca na zarządzaniu - studiach drugiego stopnia. Warto sprawdzić szczegółowe informacje na stronie uczelni oraz w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK - link do strony lub odwiedzić wydziałowe komisje rekrutacyjne. Informacji udziela także Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej. W sumie Politechnika dysponuje jeszcze 300 wolnymi miejscami.

Warto pamiętać, że na dwóch kierunkach, na których są jeszcze wolne miejsca, obowiązują tzw. progi punktowe: na matematyce stosowanej: 128 pkt., na zarządzaniu i inżynierii produkcji: 50 pkt..

Dodatkowo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia na nowym, ciekawym kierunku: gospodarowanie zasobami i odpadami - informuje Justyna Grodzka kierująca Centrum Rekrutacji. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w firmach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, w instytucjach i zakładach zajmujących się instalowaniem i eksploatacją urządzeń OZE (odnawialnych źródeł energii) czy projektujących systemy gospodarowania odpadami.

- Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 20 sierpnia. Warto na bieżąco sprawdzać informacje zamieszczane w systemie IRK i na stronie uczelni, ponieważ rekrutacja uzupełniająca może zostać ogłoszona również na inne kierunki studiów stacjonarnych - dodaje Justyna Grodzka.

W sumie na studia stacjonarne Politechnika Białostocka przyjmie ponad 2 tysiące studentów.

***

Więcej informacji o rekrutacji na studia 1. stopnia - link do strony.

Więcej informacji o rekrutacji na studia 2. stopnia - link do strony.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook