Dodana: 23 lipiec 2019 13:52

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2019 13:52

Inwestycje w zawodową przyszłość uczniów

Podniesienie kompetencji zawodowych – to główny cel czterech projektów skierowanych do uczniów podlaskich szkół. Dziś te przedsięwzięcia decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości 2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarzadu 23.07-6.jpg

Miasto Białystok zrealizuje projekt, z którego skorzysta 140 uczniów oraz 8 nauczycieli Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Białymstoku. Przewidziane są m.in. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, doradztwo zawodowe, kursy i staże dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Ponadto placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Wartość całego przedsięwzięcia to 910 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 864 zł.

Powiat moniecki wesprze 150 uczniów i 20 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Z projektu skorzystają uczniowie technikum, specjalizujący się w takich kierunkach jak m.in. – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik transportu kolejowego. W szkole branżowej na wsparcie mogą liczyć uczniowie z kierunków takich jak np. mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, kucharz czy fryzjer. Wartość projektu przekracza milion złotych, dofinansowanie z RPOWP to 979 tys. zł.

Udoskonalą swój warsztat

Realizacją dwóch kolejnych projektów zajmie się spółka Perfect Project. Pierwszy adresowany jest do 40 uczniów i trzech nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce. Uczniowie z kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik podniosą swoje kompetencje dzięki nadprogramowym stażom i kursom zawodowym. Wartość tego projektu to 427 tys. zł, dotacja z RPOWP wynosi 406 tys. zł.

Drugi projekt spółki będzie realizowany na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Ze wsparcia skorzysta 6 nauczycieli i 70 uczniów kształcących się w kierunkach – technik elektronik, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa i technik elektryk. Projekt jest wart 450 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 427 tys. zł.

kg

 

facebook