Dodana: 8 październik 2019 15:59

Zmodyfikowana: 9 październik 2019 08:06

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

– Rok akademicki 2019/2020 w Wyżej Szkole Wychowania Fizycznego i Turystyki uważam za otwarty – słowa dr Doroty Sokołowskiej, rektora uczelni, rozbrzmiały we wtorek (8 października) podczas uroczystej inauguracji. Wzięła w niej udział Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Inauguracja roku akademickiego WSWFiT-16.jpg

Uroczystość rozpoczęło przemówienie dr Doroty Sokołowskiej.

- Sylwia Szczerbińska, Katarzyna Jankowska, Paweł Śmiłowski, Dawid Perkowski, Paulina Szulborska – wymieniała kolejne nazwiska Rektor WSWFiT w Białymstoku.

To duma tej uczelni – jej studenci osiągający sukcesy sportowe, ale także działacze społeczni. Dorota Sokołowska podziękowała też za ciężki rok pracy kadrze i studentom.

Podczas uroczystości odczytany został list Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, który całej uczelnianej społeczności złożył wyrazy uznania i satysfakcji za udanie spełnianą misję edukacyjno-sportową oraz gratulował wielu wspaniałych osiągnięć sportowych uzyskanych przez reprezentantów WSWFiT.

– Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla Państwa Uczelni nieustającą inspiracją do budowania kapitału ludzkiego, złożonego z wykształconej i odpowiedzialnie traktującej swoje zawodowe oraz życiowe obowiązki młodzieży akademickiej – pisał w liście marszałek.

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego absolwenci uczelni odebrali dyplomy, w tym z wyróżnieniem. Studenci pierwszego roku złożyli z kolei ślubowanie rozpoczynające się od słów: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążył do zdobywania wiedzy”.

Do Senatu, kadry uczelni, a także braci studenckiej zwrócił się także przewodniczący Samorządu Studenckiego WSWFiT.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny i piękne wykonanie „Gaude Mater Polonia”.

W Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku kształcą się studenci studiów stacjonarnych I stopnia i niestacjonarnych: I i II stopnia. Ich mentorami jest 58-osobowa kadra naukowo-dydaktyczna i trenerska.

Kadrze i studentom Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku podczas inauguracji nowego roku akademickiego towarzyszył także Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Ewa Ściana, dyrektor białostockiego Centrum Kształcenia Nauczycieli, przedstawiciele duchowieństwa, a także białostocka społeczność akademicka oraz reprezentacji organizacji sportowych.

ms

facebook