Dodana: 10 marzec 2022 09:34

Zmodyfikowana: 10 marzec 2022 09:34

Dodatkowe staże i zajęcia dla uczniów z Czartajewa i Łomży

O blisko milion złotych zarząd województwa zwiększył budżet konkursu unijnego na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy. To decyzja podjęta na posiedzeniu w czwartek, 10 marca. Dzięki temu dofinansowanie z funduszy europejskich otrzymają kolejne dwa projekty, które pozwolą na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 100 uczniów i 22 nauczycieli.

Dotacja na kształcenie zawodowe

– Jako zarząd chętnie wspieramy takie projekty. Szkolnictwo zawodowe musi być dostosowane do potrzeb i warunków podlaskiej gospodarki, ma odpowiadać na jej potrzeby. Dzięki temu pracodawcy zyskają wyszkolonych pracowników, a absolwenci – pracę – ocenił marszałek Artur Kosicki.

W ramach przyznanych dotacji Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zrealizuje projekt skierowany do 50 uczniów i 11 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie. Uczniowie wezmą udział zajęciach pozalekcyjnych, kołach naukowych. Odbędą kursy i staże u pracodawców oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Z kolei nauczyciele podniosą swoje kompetencje na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. W ramach projektu zostaną również utworzone lub zmodernizowane pracownie szkolne. Przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 1,45 mln zł, a dotacja z funduszy europejskich wyniesie 1,37 mln zł.

Kolejny projekt poprowadzi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. Skorzysta z niego 50 uczniów i 11 nauczycieli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży. Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach rozwijających uzdolnienia (m.in. matematycznych i językowych), a także w dydaktyczno-wyrównawczych. Najzdolniejsi otrzymają stypendia. Nauczyciele również podniosą swoje kompetencje podczas szkoleń. Szkoła zyska również świetnie wyposażone pracownie zawodowe, które mają spełniać warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Koszt tego projektu sięgnie 1,22 mln zł, a dofinansowane wyniesie 1,55 mln zł.

Łącznie dofinansowanie w rundzie III tego konkursu uzyskało 20 projektów o wartości 20 mln zł. Dotacje pokrywają z kolei 19 mln zł.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook