Dodana: 12 styczeń 2021 15:32

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2021 15:32

Projekty edukacyjne dla uczniów i przedszkolaków z Sokółki i Szudziałowa

Ponad 300 tys. zł dofinansowania z funduszy unijnych otrzymały projekty edukacyjne realizowane w Szkole Podstawowej w Boguszach (gm. Sokółka) i przedszkolach w Szudziałowie i Babikach (gm. Szudziałowo). Dzięki dotacji blisko 80 uczniów i przedszkolaków weźmie udział w programie dodatkowych zajęć m.in. rozwijających umiejętności i podnoszących wiedzę. W poniedziałek (11.01) umowy w tej sprawie podpisali marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Wiesława Burnos.

Wiesława Burnos podczas podpisania umów na projekty edukacyjne.

Jak podkreślała Wiesława Burnos, tego rodzaju projekty, to szansa dla dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości.

- Te dzieci często nie mają takich możliwości rozwoju swoich zainteresowań, ale też pomocy specjalistycznej, jak ich rówieśnicy z większych miast. Dlatego musimy wychodzić naprzeciw potrzebom, dostrzegać je i wspierać. Te szanse muszą być wyrównywane – mówiła członkini zarządu.

„Dla każdego dobra szkoła - lepsza przyszłość”

Grafika z informacją o dofinansowaniu na kwotę ponad 140 tys. zł

Projekt będzie realizowany przez Gminę Sokółka. Zakłada tworzenie warunków kształcenia dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Boguszach.

- Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie wspólnego kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno dzieci, które przejawiają wybitne zdolności, jak i tych, które mają trudności – informowała Wiesława Burnos.

 

W projekcie weźmie udział 35 uczniów. Przewidziano zajęcia dydaktyczne, a także specjalistyczną pomoc dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie najbardziej uzdolnieni mogą liczyć na zajęcia rozwijające zainteresowania i stypendia. 

Program zakłada również wsparcie dla dzieci ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ograniczeń środowiskowych.

 

W ramach projektu szkoła w Boguszach zostanie także doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane do diagnozowania, terapii oraz codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewidziano również szereg szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe dla nauczycieli. Podsumowaniem projektu będzie udział uczestników w trzydniowym wyjeździe edukacyjnym.

Wartość projektu: 158,5 tys. zł

Dofinansowanie: 142,6 tys. zł

 

„Równe szanse” – projekt realizowany przez Gminę Szudziałowo

Grafika z informacją o dofinansowaniu na kwotę ponad 160 tys. zł

Ten projekt skierowany jest do przedszkolaków i pedagogów z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babikach (gm. Szudziałowo) i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szudziałowie. Weźmie w nim udział 40 dzieci w wieku od 3 do 6 lat i cztery wychowawczynie. W ramach projektu zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia przyrodnicze, matematyczne i informatyczne. Dzięki temu przedszkolaki będą rozwijać  kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie i umiejętność uczenia się. Oswoją się także z nowoczesnymi technologiami.

- Podejmując zabawę podczas zajęć, dzieci zaspokoją ciekawość i naturalną potrzebę poznania świata. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na innowacyjny sposób prowadzenia dodatkowych zajęć, dzięki nim dzieci będą miały możliwość nauki poprzez twórczą zabawę – podkreślała Wiesława Burnos. 


Zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Szkolenia i warsztaty przewidziano też dla wychowawczyń. Poprawi się również jakość pracy placówek. 

 

Wartość projektu: 184 tys. zł

Dofinansowanie; 164,9 tys. zł.

 

tekst: Aneta Kursa
fot.: Marcin Nawrocki

facebook