Dodana: 12 listopad 2019 09:48

Zmodyfikowana: 12 listopad 2019 09:48

Czy nauczyciele wykorzystują w swojej pracy wyniki badań naukowych? Projekt badaczki z UwB

Projekt dr Marty Kowalczuk-Walędziak z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku zyskał wsparcie Narodowego Centrum Nauki. Znalazł się wysoko na liście rankingowej rozstrzygniętego właśnie konkursu MINIATURA 3.

Ilustracja do artykułu Dr_M_Kowalczuk_Waledziak_arch_pryw.JPG

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak bada, na ile nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zawodowej osiągnięcia nauki i od czego to zależy.

- Systematyczne wykorzystywanie wiarygodnych i aktualnych wyników badań naukowych przez nauczycieli jest uznawane za niezbędne do doskonalenia ich praktyki zawodowej. Potwierdzają to chociażby ostatnie raporty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - mówi dr Marta Kowalczuk-Walędziak. - Tymczasem z moich dotychczasowych badań międzynarodowych wynika, że nauczyciele w różnych krajach Europy wprawdzie dostrzegają korzyści z odwoływania się do rezultatów badań naukowych w swojej codziennej pracy, ale w praktyce bardzo niewielu z nich to robi.

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak chce szczegółowo przeanalizować przyczyny takiego stanu rzeczy. Swoje badania oparła na teorii planowanego zachowania Icka Ajzena. W tym celu opracowała hipotetyczny model wyjaśniający wpływ różnych czynników na wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli i autorski kwestionariusz do pomiaru zawartych w modelu zmiennych i relacji pomiędzy nimi.

- W kolejnym etapie swoich badań będę pytać nauczycieli, jaka jest ich postawa wobec wykorzystywania efektów prac naukowców: czy faktycznie i w jakim stopniu chcieliby z nich korzystać. Chcę też sprawdzić,na ile tzw. presja ze strony osób znaczących dla nauczycieli (np. dyrekcji, współpracowników, rodziców) ma wpływna ich ocenę przydatności wyników badań naukowychdo rozwiązywania problemów ich uczniów. I wreszcie, jakie inne wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, np. wiedza i umiejętności nauczycieli, warunki pracy, dostępność źródeł, obciążenie obowiązkami zawodowymi, mają znaczenie przy decyzji o sięganiu po wyniki prac naukowych - wyjaśnia dr Kowalczuk-Walędziak. 

Wyniki badań posłużyłyby opracowaniu rekomendacji: co można zrobić, by nauczyciele chętniej i powszechniej korzystali z najnowszych wyników badań naukowych.

Wcześniej jednak badaczka chce skonsultować swoje założenia teoretyczno-metodologiczne z prof. GeorgetąIon z UniversitatAutònoma de Barcelona (Hiszpania). Prof. Ion jest wybitną specjalistką w zakresie relacji pomiędzy badaniami naukowymi a praktyką pedagogiczną. Środki z NCN (9 449 zł) dr Marta Kowalczuk-Walędziakprzeznaczy na wyjazd konsultacyjny.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj - link do strony NCN.

facebook