Dodana: 9 wrzesień 2021 14:45

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2021 14:45

Biblioteka Politechniki Białostockiej obchodzi 70-lecie

Ogólnopolska debata na temat przyszłości bibliotek akademickich oraz tort z okazji 70. urodzin – Biblioteka Politechniki Białostockiej świętuje w tym roku jubileusz swojej działalności. Z tej okazji zaprosiła bibliotekarzy z całej Polski na konferencję naukową.
Grupa osób stojąca przy torcie

- To wspaniałe podsumowanie pewnego etapu w historii działalności naszej Biblioteki, a także otwarcie się na przyszłe wyzwania – mówiła mgr Maria Czyżewska, dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Dwudniowe spotkanie pod hasłem „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra” rozpoczęło się od gratulacji i życzeń składanych dla bibliotekarzy z Politechniki Białostockiej. Był wspaniały tort i premiera jubileuszowego filmu.

- Mam zaszczyt i przyjemność otworzyć konferencję, związaną również z pięknym jubileuszem naszej Biblioteki. W moim odczuciu Bibliotekę tworzą ludzie, a my mamy prężny zespół, bardzo merytoryczny, bardzo empatyczny, ludzi fachowych, oddanych swojej pracy. Mamy niesamowite zbiory gromadzone przez 70 lat – podkreślała rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marka Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Wspólnie z bibliotekarzami Politechniki Białostockiej świętowali przedstawiciele środowiska akademickiego naszego miasta. O znaczeniu Biblioteki PB mówił dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB.

- O wielu lat podejmujemy wspólne inicjatywy, które mają zbliżyć do siebie zarówno biblioteki naukowe miasta Białegostoku, jak i bibliotekarzy z nich pracujących. Staramy się podejmować te inicjatywy jak najczęściej, choć w ostatnim czasie pandemia znacznie ograniczyła nasze możliwości. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest stworzenie Podlaskiego Forum Bibliotekarzy, które jest takim miejscem spotkań i wymiany doświadczeń – powiedział dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB.

7 dekad Biblioteki Politechniki Białostockiej

Biblioteka Politechniki Białostockiej powstała w 1951 roku, krótko po utworzeniu Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, z której wywodzi się Politechnika Białostocka. Pierwszy zbiór, czyli około 2 tysiące książek technicznych, przekazała bibliotece Naczelna Organizacja Techniczna, ta sama instytucja, która zdecydowała o założeniu uczelni technicznej w Białymstoku.

Dziś Biblioteka Politechniki Białostockiej jest instytucją na wskroś nowoczesną i zorientowaną na przyszłość, ale jednocześnie czerpiącą z doświadczenia i pracy kilku pokoleń bibliotekarzy. To największa biblioteka naukowo-techniczna w regionie Polski północno-wschodniej. Posiada zbiory liczące ponad 420 tys. woluminów. Są to głównie książki i czasopisma, z czego ponad 50 tysięcy jest w wolnym dostępie. To także duży zbiór norm i literatury firmowej.

Ogólnopolska konferencja

9 września 2021 r. rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra”. Bibliotekarze z całej Polski podzielą się swoimi doświadczeniami i poszukają odpowiedzi na pytania o rozwój bibliotek akademickich, ich znaczenie dla rozwoju nauki polskiej, ewaluacji uczelni, wkładu w kształcenie zdalne studentów, czy wpływu na umiędzynarodowienie uczelni.

Jakie zadania stawia się obecnie bibliotekom naukowym? Przed jakimi stoją wyzwaniami? Podczas konferencji mówiła o tym dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspertka w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access), bibliotek cyfrowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową.

- Biblioteki są jednymi z najważniejszych jednostek na uczelni, ponieważ w nich gromadzona jest i udostępniana wiedza tworzona na uczelni, jak i ta pochodząca ze światowej nauki. Biblioteki mają więc kluczowe znaczenie dla obiegu wiedzy i dla tworzenia wiedzy – podkreślała dr Anna Wałek.

 

Konferencji towarzyszą mini-targi wydawnictw naukowych. Informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej biblioteki.       

 

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.:Katarzyna Cichoń/Politechnika Białostocka

 

facebook