Dodana: 27 wrzesień 2019 17:04

Zmodyfikowana: 28 wrzesień 2019 09:39

90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży

Początki nauczania średniego leśnego szkolnictwa zawodowego w Polsce nierozerwalnie związane są z Białowieżą i Puszcza Białowieską. We wrześniu 2019 roku mija 90 lat od otwarcia pierwszej szkoły dla leśniczych w Białowieży. Podczas uroczystości Samorząd Województwa Podlaskiego reprezentował Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu 90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży-15.jpg

Wydarzenia z okazji 90-lecia nauki w białowieskich placówkach szkolnych to nie tylko przypomnienie historii, ale i spojrzenie ku przyszłości.

- Historia szkoły to przede wszystkim historia ludzkich losów. Stąd obchodom 90-tej rocznicy szkolnictwa leśnego w Białowieży towarzyszy nie tylko konferencja naukowa, ale też wystawa plenerowa prezentująca dorobek placówek szkolących leśników – powiedziała na otwarciu uroczystości Anna Kulbacka, dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży.

Podczas obchodów obecni byli absolwenci białowieskiej szkoły. Zarówno ci, którzy pełnią dziś służbę w instytucjach leśnych i ochrony środowiska, jak również ci, którzy byli pierwszymi rocznikami absolwentów w powojennej Polsce.

- W krajobrazie województwa technikum leśne w Białowieży ma swoje istotne znaczenie – podkreślił Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.  - Bez niego Podlaskie byłoby o wielką perełkę uboższe. Bez kształcenia przez Was nowych kadr nie moglibyśmy rozwijać polskiej gospodarki - mówił.

Podkreślił, że Zarząd Województwa Podlaskiego będzie dokładał starań, by kształcenie leśne w Białowieży i całym powiecie hajnowskim mogło się dalej rozwijać i stanowiło istotny element w rozwoju polskich kadr.

Stypendia dziś, Drewnopolis jutro

Historię białowieskiej placówki i jej znaczenie dla dalszych pokoleń piszą na nowo dzisiejsi uczniowie. Obchody 90-lecia uświetniła uroczystość wręczenia przez Wicemarszałka Stanisława Derehajłę unijnych stypendiów dla najlepszych uczniów technikum leśnego. Otrzymywać je będzie ośmioro uczniów w wysokości 500 zł miesięcznie przez najbliższych rok szkolny.

Jednocześnie, wskazując, jakie znaczenie dla regionu ma sfera gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego, Wicemarszałek Derehajło przypomniał, iż podczas zakończonego właśnie Wschodniego Kongresu Gospodarczego podpisana została umowa między Województwem Podlaskim a Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, by po zakończeniu EXPO 2020 w Dubaju polski pawilon znalazł się właśnie w naszym regionie.

- Budynek cały z drewna, przedstawiający ptaka zrywającego się do lotu, ma stać się na terenie Politechniki Białostockiej centrum edukacji leśnej i przemysłu drzewnego. Będzie naszym Drewnopolis – zapowiedział.

 

xxx

Historia białowieskiego szkolnictwa leśnego zaczęła się wraz z otwarciem 28 września 1929 roku Państwowej Szkoły dla Leśniczych. Tylko w latach 1929-1936 ukończyło ją 160 absolwentów. Zaraz po wojnie przystąpiono do organizacji na nowo ośrodka szkoleniowego w Białowieży, by w 1951 powstało w niej Technikum Leśne. Mimo zmian nazw i organów prowadzących szkoła istnieje do dzisiaj. Do 2019 ukończyło ją 5921 absolwentów.

Więcej o historii szkoły można przeczytać w artykule "90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży" autorstwa dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży Anny Kulbackiej opublikowanym w periodyku "Las Polski" - link do strony.

mn

facebook