Dodana: 1 czerwiec 2021 09:35

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2021 09:36

1 czerwca – Dzień Dziecka

We wtorek (1.06) obchodzimy w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Dziecka. To święto zostało ustanowione w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Tego dnia dzieci otrzymują od swoich rodziców prezenty, panuje wesoła atmosfera i jest mnóstwo zabawy.

Rysunek przedstawiający dzieci trzymające się za ręce. W środku napis "Dzień Dziecka"

Prekursorem dzisiejszego Dnia Dziecka, było wydarzenie mające miejsce w Genewie w roku 1925. Odbyła się tam wówczas Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. Jednak oficjalnie święto Dnia Dziecka trafiło do międzynarodowego kalendarza w 1954 roku, gdy na forum międzynarodowym wystosowano apel o stworzenie mechanizmów mających zapewnić w przyszłości pokój na ziemi. Jednym z postulatów było zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju wszystkim dzieciom na świecie.

Czas dla całej rodziny

Nowe święto zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem i w kolejnych latach było już obchodzone w niemal każdym kraju. Początkowo nowy zwyczaj obejmował jedynie obdarowywanie najmłodszych drobnymi upominkami i prezentami. Później dzień ten stał się czasem przeznaczonym dla całej rodziny i w niektórych państwach był nawet dniem wolnym od pracy, aby rodzina mogła być razem.

Dzień Dziecka jest obchodzony w różnych krajach w różnych w terminach. Co ciekawe, w Polsce pierwsze odnotowane obchody Dnia Dziecka pochodzą jeszcze z lat przedwojennych i odbywały się one 22 września. Wówczas to święto związane było z Kościołem Katolickim. O poranku, przed szkołą dzieci i rodzice spotkali się na mszy, a po niej wszyscy szli do szkół, gdzie odbywały się przedstawienia i luźne, raczej żartobliwe lekcje w obecności rodziców.

Podwójne świętowanie w Niemczech

Termin wrześniowych obchodów Dnia Dziecka w naszym kraju utrzymywał się jeszcze do lat 50., gdy Polska i pozostałe tzw. kraje socjalistyczne przyjęły za datę tego święta – 1 czerwca. Natomiast we Francji, Dzień Dziecka przypada 6 stycznia podczas święta Świętej Rodziny, z kolei w Japonii oddzielnie obchodzą swoje święto dziewczynki (3 marca) i chłopcy (5 maja).

Tymczasem w Niemczech Dzień Dziecka przypada nawet 2 razy w roku – 1 czerwca i 20 września. Wynika to faktu, że inaczej był on obchodzony w dwóch niemieckich państwach – NRD i RFN, istniejących przez zjednoczeniem tego kraju w 1990 roku. Po połączeniu Niemiec uznano, że nie warto wszczynać kłótni o to, który dzień jest lepszy i ustalono obchody Dnia Dziecka dwa razy w roku.

oprac. Jerzy Górko

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook