Dodana: 21 styczeń 2017 11:24

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2017 10:59

Pora na Podlaską Markę 2016. Na zgłoszenia kandydatów do tytułu czekamy do 22 stycznia

Podlaska Marka to prestiżowa nagroda Marszałka Województwa przyznawana od trzynastu lat najlepszym inicjatywom, wydarzeniom, produktom. Formuła przedsięwzięcia jest otwarta, każdy może zgłosić swojego faworyta. W tym roku na kandydatury czekamy od 2 do 22 stycznia.

Ilustracja do artykułu podlaska marka konf-05.jpg

- Podlaskie Marki wybierać będziemy już po raz 13-ty. Spośród kandydatur zgłoszonych przez firmy, instytucje i mieszkańców naszego województwa Kapituła wspólnie z Radą Przedsiębiorczości wybierze tegorocznych laureatów - mówi Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - W porównaniu do roku ubiegłego wprowadzilismy dwie zmiany. Rozdzielona została kategoria Kultura i Społeczeństwo i teraz głosować można na każdą z nich oddzielnie. Zmieniliśmy też zasady i postanowiliśmy dopuścić do konkursu produkty wytwarzane na zasadzie umów licencyjnych, pod warunkiem, że są one wytwarzane w naszym regionie.

Kandydatów można zgłaszać w sześciu kategoriach: Produkt (Użytkowy i Spożywczy), Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo. W każdej z nich można wskazać po jednej kandydaturze. Wyjątkiem jest kategoria Produkt, gdzie można oddać swój głos na Produkt Użytkowy i Produkt Spożywczy. Spośród zgłoszonych kandydatur zwycięzców wybierze Kapituła składająca się m.in. z reprezentantów Rady Przedsiębiorczości, przedstawicieli świata sztuki, kultury, mediów, gospodarki, organizacji pozarządowych.

Swoją markę jak co roku wybiorą też i internauci w głosowaniu internetowym.

W tegorocznym konkursie nagroda wynosi 10 tys. zł. Ale jak podkreśla marszałek Leszczyński - tytuł Podlaska Marka to przede wszystkim szansa na szerszą promocję produktu, usługi, wydarzenia przez Województwo Podlaskie w czasie imprez, targów i wydarzeń w których uczestniczy.

- Zależy nam na promocji tego, co u nas najlepsze. Żeby o Podlaskiem mówiło się w Polsce, Europie i na świecie - podkreśla marszałek.

Aby oddać swój głos wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie podlaskamarka.pl i przesłać go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2017 r. Wyniki konkursu poznamy na uroczystej Gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej 27 kwietnia 2017 roku. 

Udział w konkursie na Podlaską Markę jest bezpłatny. Jedynym warunkiem uczestnicztwa jest przesłanie zgłoszenia do 22 stycznia

6 kategorii Podlaskiej Marki:
PRODUKT: wyroby i usługi, posiadające szczególne cechy jakościowe, użytkowe, estetyczne; produkty o ugruntowanej pozycji, rozpoznawalności oraz znaczeniu na rynkach krajowym i zagranicznych,
INWESTYCJA: obiekty infrastrukturalne, budynki i budowle, wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne rozwiązania architektoniczne i budowlane,
ODKRYCIE: przedmioty i usługi, powstałe w oparciu o innowacyjne rozwiązanie,
WYDARZENIE: wydarzenia o dużym potencjale rozwojowym, rozpoznawalne w województwie podlaskim i poza nim,
KULTURA: dzieła, instytucje, wydarzenia lub inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego,
SPOŁECZEŃSTWO: instytucje, organizacje społeczne lub ich inicjatywy, które wychodzą naprzeciw istotnym problemom społecznym.

Obsługę Podlaskiej Marki prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Referat Promocji ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 66 54 452, 453, 454 pmr@wrotapodlasia.pl

(mk)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook