Dodana: 22 sierpień 2017 08:25

Zmodyfikowana: 22 sierpień 2017 08:25

Delegacja UMWP w Kazachstanie podczas Expo 2017 Astana

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Magdalena Łyżnicka-Sanczenko i zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Paweł Jessa uczestniczą z kilkudniową wizytą w Astanie (Kazachstan), gdzie trwa wystawa Expo 2017. Delegacja do Astany jest kolejnym krokiem w ramach strategii budowy i rozwoju kontaktów gospodarczo-kulturalnych UMWP z Republiką Kazachstanu.

Ilustracja do artykułu IMG_0200.JPG

W kwietniu br. województwo podlaskie odwiedziła grupa dziennikarzy z Kazachstanu. Ich przyjazd do Polski został przygotowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem wizyty studyjnej było przekazanie informacji o polskich osiągnięciach w zakresie energetyki, i promocja udziału Województwa Podlaskiego w Astana EXPO 2017. W trakcie wizyty w Białymstoku, kazachstańscy dziennikarze odbyli spotkania na Politechnice Białostockiej oraz w firmie LSA, która w 2016 r. została laureatem Podlaskiej Marki Roku w kategorii „Odkrycie” za produkt „CERTYD”.

W poniedziałek, 21 sierpnia delegacja UMWP spotkała się z w Izbie Międzynarodowego Handlu Kazachstanu ATAMEKEN z zastępcą Przewodniczącego Izby Międzynarodowego Handlu Kazachstanu Nurlanem Bukejchanowem oraz menadżer ds. państw WNP, Europy i Ameryki Anjur Anesową.

Kluczowym partnerem rozmów jest Izba Międzynarodowego Handlu Kazachstanu „ATAMEKEN” (będąca współorganizatorem Astana EXPO 2017), reprezentująca interesy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz obejmująca wszystkie sektory działalności w tym handel krajowy i zagraniczny. Podczas spotkania zaprezentowany został potencjał gospodarczy Województwa Podlaskiego, w kontekście pozyskania perspektywicznych partnerów biznesowych oraz przekazania zaproszeń do udziału w IV Wschodnim Kongresie Gospodarczym. Uzupełnieniem spotkania w ATAMEKEN, będą rozmowy z kancelarią Unicase Law Firm, specjalizująca się w udzielaniu pomocy inwestorom zagranicznym zainteresowanym uczestnictwem w procesie prywatyzacji kazachstańskich przedsiębiorstw.

Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w Azji Centralnej, kancelaria Unicase Law Firm planuje otwarcie swojego przedstawicielstwa w Warszawie, które zajmować się będzie kojarzeniem partnerów biznesowych z Polski i Kazachstanu. Uzupełnieniem powyższych spotkań będzie wizyta w Kokszetau – stolicy Województwa Akmolińskiego (region przemysłowo-rolny). W Kokszetau delegacja UMWP odbędzie spotkania z władzami wojewódzkimi i lokalnym biznesem. Pobyt w Kazachstanie zostanie również wykorzystany na rzecz działań przygotowawczych do misji gospodarczej Województwa Podlaskiego w ramach Astana EXPO 2017, w której uczestniczyć będą przedstawiciele firm: ChM, AC S.A., Klaster Obróbki Metali, Wschodni Klaster Budowlany, „Ziołowy Zakątek”. W tym celu zaplanowane zostały spotkania z Ambasadorem RP w Kazachstanie, Selimem Chazbijewiczem, Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Astana EXPO 2017, Andrzejem Stefańskim oraz Prezesem Polsko-Kazachstańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Piotrem Guzowskim. Planowana jest również organizacja spotkań z branżą turystyczną, w kontekście uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego Warszawa-Astana.

Perspektywiczne sektory – rolno-spożywczy, przemysł maszynowy, materiałów budowlanych; udział w projektach związanych z rozwojem infrastruktury: budowa dróg, mostów, linii kolejowych. Duże szanse zaistnienia na kazachstańskim rynku mają polskie meble. Kazachstan jest położony w strategicznym miejscu między Rosją i Chinami, równolegle rozwijając relacje gospodarcze z Unią Europejską. Dlatego też wiele krajów, myśląc o rynku chińskim najpierw inwestuje w Kazachstanie. Polskie firmy mogą budować relacje z Chinami poprzez Kazachstan (w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku). Rozwojowi wzajemnych relacji gospodarczych sprzyja uruchomione, w maju 2017 r., przez PLL LOT bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa-Astana. W zdecydowany sposób poprawi ono możliwości kontaktów biznesowych i turystycznych.

facebook