Dodana: 16 grudzień 2014 12:36

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2014 12:36

Nagroda dla Augustowa w kategorii „Najlepsza kampania promocyjna”

Urząd Miejski w Augustowie został nagrodzony w kategorii „Najlepsza kampania promocyjna” za organizację Festiwalu dziedzictwa kulinarnego w 2010 roku. Nagroda została wręczona w dniu 27 listopada 2014 roku w Augustowie podczas konferencji „Sąsiedzi w działaniu” kończącej Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, która była podsumowaniem realizacji Programu w upływającej perspektywie finansowej.

Nagrodzony Festiwal odbył się w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Augustowie w partnerstwie z Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Druskiennikach pn. „Kuchnia Pachnąca Tradycją”. Jest to już drugie wyróżnienie dla tego przedsięwzięcia. W 2013 r. projekt uzyskał nominację do nagrody w konkursie „Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii Turystyka transgraniczna i międzynarodowa.

Burmistrz Miasta Augustowa wraz z Vice Merem Druskiennik odebrali również wyróżnienia w dwóch innych kategoriach: Najlepszy projekt infrastrukturalny za realizację projektu pn. “Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” oraz Inspirujące partnerstwo – za wzorową współpracę obu samorządów przy realizacji wszystkich projektów w ramach Programu.

facebook