Dodana: 3 czerwiec 2015 13:04

Zmodyfikowana: 11 luty 2021 09:55

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka

 

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym, międzynarodowym), które wpisują się w zadania samorządu województwa podlaskiego. Wyróżnienie to jest zarezerwowane przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz przedsięwzięć cyklicznych, mających wyjątkowe znaczenie dla promocji województwa podlaskiego. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.
Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę określającą zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podlaskiego, prosimy o zapoznanie sie z treścią uchwały:

UCHWAŁA


Najważniejsze zasady przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podlaskiego:

 W celu uzyskania Honorowego Patronatu, organizator zobowiązany jest wypełnić wniosek:

Wypełniony oraz podpisany wniosek należy przynieść osobiście lub wysłać na adres:

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
15-888 Białystok.

Wniosek o Patronat należy złożyć nie później niż miesiąc przed terminem planowanego przedsięwzięcia.

Udzielenie Honorowego Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Marszałka Województwa Podlaskiego w przedsięwzięciu.

Organizatorzy zyskują prawo posługiwania się logotypem lub herbem województwa podlaskiego w materiałach promocyjnych związanych z przedmiotową imprezą, przy czym zobowiązani są do przestrzegania Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Podlaskiego.

Na organizatorach imprezy bądź wydarzenia objętego Patronatem spoczywa obowiązek informowania odbiorców o fakcie udzielenia Patronatu.

Oficjalne potwierdzenie nadania Patronatu stanowi specjanie dedykowany Dyplom, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłany do organizatora.

Organizator imprezy bądź wydarzenia objętego Patronatem mają obowiązek złożenia sprawozdania z jego realizacji w terminie 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia.

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
tel. 85 66 54 454

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook