Dodana: 1 luty 2007 09:02

Zmodyfikowana: 1 luty 2007 09:02

Czas na Podlaskie - Tykocin

Ukazało się wydawnictwo pt. "Czas na Podlaskie - Tykocin" pod redakcja Barbary Pacholskiej zawierające materiały z sesji historycznej podczas ubiegłorocznych obchodów w Tykocinie Urodzin Województwa Podlaskiego.Marszałek
Województwa Podlaskiego

Województwo Podlaskie powstałe na początku XVI w. w Wielkim Księstwie Litewskim a w 1569 r. włączone do Korony, w najbliższych latach będzie obchodzić swoje 500-lecie. Jednak dzieje naszego województwa leżącego na pograniczu kultur, nadal są mało znane i wymagają systematycznych, wszechstronnych badań historycznych. W nurt ten wpisuje się inicjatywa Samorządu Województwa Podlaskiego organizowania konferencji historycznych w ramach obchodzonych co roku Urodzin Województwa.

Oddajemy do rąk Państwa wydawnictwo, które jest uwieńczeniem sesji historycznej  zorganizowanej w ramach obchodów 492 rocznicy urodzin Województwa Podlaskiego w dniach 3-4 września 2005 r. w Tykocinie. Tematykę konferencji zdominowały oczywiście dzieje Tykocina, ale to właśnie poprzez sięganie do historii małych ojczyzn rośnie poczucie związków z regionem i narodem oraz jego spuścizną kulturową. Publikowane materiały adresowane są nie tylko do historyków ale przede wszystkim do mieszkańców naszego regionu. Mam nadzieję, że przyczynią  się one do dalszego zgłębiania jakże interesującej historii naszego województwa.

Życząc miłej lektury zapraszam na kolejne spotkanie z historią do Sejn w ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia, by rozsmakować się w historii i kulturze pogranicza polsko-litewskiego.

Janusz Krzyżewski
Marszałek
Województwa Podlaskiego
                                                                                 

**********************************


- Tykocińskie początki Orderu Orła Białego, prof. Krzysztof Filipow, dyrektor Muzum Wojska Polskiego w Białymstoku;
- Osadnictwo wczesnośredniowieczne w dorzeczu Górnej Narwii w świetle żródeł archeologicznych, Krystyna Bieńkowska, kierownik Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku;
- Tykocin i okolice we wczesnej epoce żelaza i okresie wpływów rzymskich, Katarzyna Rusin, kustosz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku;
- Badania archeologiczne na zamku w Tykocinie w latach 2001-2005, Magdalena i Wojciech Bis, pracownicy PAN w Warszawie;
- Śródmieście Tykocina w XVI w. Przyczynek do historii kształtowania się przestrzeni miasta, Ewa Wroczyńska, kierownik Oddziału Muzeum Podlaskiego w Tykocinie;
- Piece na zamku w Tykocinie, Maria Dąbrowska, pracownik PAN w Warszawie;
- Województwo podlaskie w okresie przedrozbiorowym, prof. Jerzy Urwanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Publikowane w wydawnictwie materiały adresowane są nie tylko do historyków, ale przede wszystkim do mieszkańców naszego regionu. Przyczynią się one do dalszego zgłębiania historii naszego województwa.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook