Dodana: 30 styczeń 2014 10:51

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2018 13:06

Ochrona Zdrowia Psychicznego

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego art. 18 ust. 10 pkt. 2 oraz art. 46 ust. 2c (Dz. U. z 2017 r. poz. 882), rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z 2012 r. poz. 740) Marszałek Województwa Podlaskiego upoważnił Tomasza Kilukalekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii do:

1) dokonywania oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,

2) sporządzania wniosku do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję – w przypadku odmowy stawienia się przez tę osobę w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnianie wykonania postanowienia sądu o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.

Upoważnienie udzielone jest na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Korespondencję w przedmiotowej sprawie należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia

  1. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie: tel. (85) 66 54 165, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

facebook