Dodana: 10 styczeń 2018 15:21

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 15:21

Znacznie krótsza droga z Białobrzegów do szkoły podstawowej w Żarnowie

W środę 10 stycznia uroczyście otwarto drogę gminną Żarnowo II – Białobrzegi z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i Członków Zarządu WP: Bogdana Dyjuka i Stefana Krajewskiego.

Ilustracja do artykułu glowne.jpeg

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ma długość 4,4 km. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła: 1 124 812 zł. I choć to odcinek drogi niezbyt duży, to jego znaczenie dla lokalnej społeczności jest ogromne – dzięki temu skrócony zostanie czas przejazdu z Białobrzegów do Szkoły Podstawowej w Żarnowie.

Projekt powstał w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

(opr.mk)

 

facebook