Dodana: 2 listopad 2018 08:20

Zmodyfikowana: 3 listopad 2018 01:07

Zaduszki. Dziś w Kościele Katolickim Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

2 listopada katolicy modlą się za dusze wszystkich zmarłych, a zwłaszcza tych oczekujących na zbawienie w czyśćcu. Odwiedzamy cmentarze, ustawiamy kwiaty, zapalamy znicze. Wierni ofiarowują modlitwy za dusze zmarłych.

Ilustracja do artykułu 45088617_1911550398922197_7762874266185367552_o.jpg

W doktrynie Kościoła Katolickiego Dzień Zaduszny jest wyrazem przekonania o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej. W kościołach wschodnich podobne obchody odbywają się kilkukrotnie w ciągu roku, przede wszystkim w okresie Wielkanocy.

W Kościołach łacińskich obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączony z poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają się zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń pogańskich lub obrzędowości przedchrześcijańskiej.

Tradycja modlitwy za zmarłych sięga X wieku. Zapoczątkował ją święty Odylon, opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. 
W 998 r. wyznaczył na 2 listopada dzień obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych – we własnym opactwie oraz wszystkich klasztorach należących do kongregacji kluniackiej. Od benedyktynów kluniackich zwyczaj ten przejęły inne zakony, zwłaszcza cystersi oraz kartuzi. 
W XII wieku wprowadzili go w swoich klasztorach polscy cystersi, co odnotował kalendarz opactwa w Lądzie.

facebook