Dodana: 22 październik 2018 08:42

Zmodyfikowana: 22 październik 2018 08:42

Nareszcie szerokiej drogi z Kleosina do Markowszczyzny

Zarząd Województwa Podlaskiego, radni Sejmiku, przedstawiciele samorządów lokalnych, duchowieństwa, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich i wykonawca Budimex uroczyście otworzyli dziś odcinek drogi z Kleosina do Markowszczyzny z obwodnicą Księżyna i Zalesian na moście rzeki Niewodniczanka. Budowa drogi trwała dwa lata.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

- Oddajemy dziś do użytku drogę, która była tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Jest to I odcinek bardzo dobrej drogi w standardzie dwupasmowym. Pokazujemy, że w tak trudnych czasach, gdy budowa dróg bardzo drożeje, można to jednak zrobić. Przy jej budowie korzystaliśmy z dofinansowania z Programu Polski Wschodniej, z którego w sumie na drogi w obrębie Białegostoku pozyskaliśmy 430 mln zł – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

- Warto zauważyć, że w latach 2007-2014 oddaliśmy do użytku 1200 kilometrów „schetynówek”. W tej kadencji 500 kilometrów dróg jest współfinansowanych ze środków unijnych, rozpoczęliśmy wiele inwestycji, także tych najtrudniejszych, wymagających dużego zaangażowania – dodał wicemarszałek Maciej Żywno. 

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odc. od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna” rozpoczęła się od podpisanej w grudniu 2016 r. umowy pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku a firmą BUDIMEX S. A.

W ramach formuły „Zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca zaktualizował projekt, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zrealizował przebudowę przedmiotowego odcinka.

Początek budowy i rozbudowy odcinka zlokalizowany jest w okolicach ul. Jodłowej w m. Kleosin. Koniec przedmiotowego odcinka zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 678 z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna. Odcinek obejmuje obejście miejscowości Księżyno i Zalesiany od strony południowej, pozostała część odcinka przebiega po tzw. „starym śladzie” drogi wojewódzkiej Nr 678.

W ramach inwestycji wykonano:

  1. przebudowę i budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 678 w przekroju 2x2 pasy ruchu, o długości 6,5 km
  2. przebudowę i budowę chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, budowę zatok autobusowych,
  3. przebudowę i budowę drogowych obiektów inżynierskich,
  4. przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - branża elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa,
  5. przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej,
  6. przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej,

Wartość zadania wyceniona przez Wykonawcę opiewa na kwotę 116 mln 850 tys. złotych brutto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.

(oprac.at)

facebook