Dodana: 23 maj 2018 11:16

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 09:38

Na lepszy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Kolejne 13 umowy na pomoc podlaskim OSP podpisane

W środę, 23 maja w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali kolejne umowy na pomoc finansową dla jednostek OSP. Tym razem z dodatkowych środków na wyposażenie, sprzęt gaśniczy, czy umundurowanie cieszyć się mogą druhowie i druhny z 13 gmin powiatu białostockiego.

Ilustracja do artykułu glowne Podpisanie umow na pomoc finansowa dla OSP - powiat bialostocki (15).jpeg

- Każdego roku podpisujemy umowy na pomoc finansową na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, czy sprzętu ratującego życie. W tym roku przeznaczyliśmy na to jednak rekordową kwotę 800 tys. zł – podkreślił w swoim przemówieniu Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Jako samorząd województwa cieszymy się, że możemy wesprzeć was kwotą, bo wasza praca jest niezwykle potrzebna. Często jesteście pierwszymi na miejscu zdarzenia, albo ostatnimi, którzy zabezpieczają teren. Bez was wiele akcji przebiegałoby zupełnie inaczej. Dlatego dziękuję za wasze poświęcenie, a burmistrzom i wójtom za wsparcie.

W ramach dotacji strażacy mogą znacząco poprawić jakość swojego sprzętu, np. kupić specjalistyczną odzież ochronną: ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., ale też kupić drobny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, służący do zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (defibrylatory, motopompy, pilarki ratownicze, wentylatory oddymiające itp.).

– Każdy dobry samorządowiec wie, że inwestycja w bezpieczeństwo jest bardzo dobrą inwestycją i każde wzmocnienie OSP oznacza lepszą skuteczność, szybsze docieranie do poszkodowanych i ratowanie mienia. A to z kolei oznacza mniejsze straty. Dzięki dodatkowemu wsparciu na wyposażenie strażacy z OSP będą jeszcze skuteczniejsi – dodał wicemarszałek Maciej Żywno. – I choć jako samorząd województwa nie mamy wpisanych zadań na wsparcie zadań OSP, to i tak staramy się to robić, każdego roku zwiększać wsparcie na pomoc finansową dla OSP. Wsparcie w wysokości 800 tys. zł to w budżecie każdego samorządu spora kwota. I mimo, że oczywiście w przeliczeniu na poszczególne jednostki to może być kropla, ale dodajmy te wszystkie krople z lat ubiegłych i mamy już znaczące wsparcie. Dzisiejsze podpisanie umów to też ukłon z okazji św. Floriana, święta strażaków - by wam podziękować za waszą pracę.

Kwota przeznaczana z budżetu województwa na potrzeby OSP jest systematycznie zwiększana. W budżecie województwa na 2016 rok zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł. Wsparcie otrzymały wówczas 62 jednostki samorządowe. W ubiegłorocznym budżecie województwa (2017 r.), na taką pomoc zabezpieczono dwukrotność kwoty poprzedniej - 400 tys. zł. - wtedy dotację otrzymało 101 samorządów - wszyscy wnioskujący.

Gminy z powiatu białostockiego do których trafi pomoc finansowa na wsparcie OSP: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy
Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów.

(mk)

facebook