Dodana: 24 październik 2018 08:59

Zmodyfikowana: 24 październik 2018 08:59

Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku rozstrzygnięty

Kilkanaście organizacji pozarządowych zajmujących się budowaniem lokalnej wspólnoty, kulturą, dziedzictwem narodowym, sportem czy edukacją nagrodził we wtorek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku.

Ilustracja do artykułu inicjatywa spoleczna roku.jpg

Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z Podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywy biorące udział w konkursie zgłaszały same organizacje pozarządowe, samorządy oraz osoby prywatne.

Nagrody przyznano w czterech kategoriach: edukacja i sport, kultura i dziedzictwo narodowe, budowanie wspólnoty lokalnej, polityka społeczna. We wszystkich kategoriach było czterech laureatów, osiem kolejnych organizacji wyróżniono. Nagrodzonych oceniała konkursowa kapituła.

Główną nagrodę w kategorii edukacja i sport przyznano Północno-Wschodniemu Namiestnictwu Harcerek ZHR za inicjatywę „Kurs przewodniczek „Kalejdoskop”.

W kategorii kultura i dziedzictwo narodowe tytuł laureata otrzymała Fundacja Smoleńsk 2011 za inicjatywę: Dyskusyjny Klub Filmowy „W dobrym TONie”.

Za budowanie wspólnoty lokalnej nagrodę dostało Stowarzyszenie Moszczonka za inicjatywę „Moszczonka – składa, lepi, piecze”.

Laureatem w kategorii polityka społeczna zostało Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON” za inicjatywę: „Trampolina”.

Wyróżnienie Specjalne  za wiele lat pracy, zaangażowanie i inspiracje w dziedzinie animacji kultury otrzymała Halina Dębkowska, prezes Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki.

Za: bialystok.uw.gov.pl
(opr.mk)

 

facebook