Dodana: 19 listopad 2018 14:35

Zmodyfikowana: 19 listopad 2018 15:01

Ciężki sprzęt wjechał na trasę Sokółka- Dąbrowa Białostocka

Po ośmiu miesiącach przerwy na placu budowy drogi wojewódzkiej 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka - Sokółka ponownie ruszyły prace. Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag. To jest drugi wykonawca, pierwszy, firma Unibep, opuścił plac budowy w marcu br. . Ponad tydzień temu Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał nową umowę na budowę DW 673.

Ilustracja do artykułu Droga D ąbrowaBiałostocka-Sokółka (9).png

W poniedziałek, 19 listopada marszałek Jerzy Leszczyński,członek zarządu Bogdan Dyjuk i dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Leszek Lulewicz odwiedzili plac budowy.
- Tempo prac, które możemy tu zaobserwować, wskazują na to, że jeszcze do końca roku duża część inwestycji zostanie wykonana – mówił marszałek Jerzy Leszczyński  podczas briefingu prasowego - Jako zarząd województwa dotrzymaliśmy słowa.

- W tej chwili prowadzona jest rozbiórka  istniejącej nawierzchni, trwają prace na przebiegach drogi wojewódzkiej, układana jest droga serwisowa, na nią zostanie przełożony objazd -  informował  kierownik budowy Strabagu Dariusz Kaczmarczyk.

Projekt przebudowy i budowy blisko 31 km drogi wojewódzkiej przebiegającej przez gminy położone w powiecie sokólskim: Dąbrowa Białostocka (dł. 11,691 km), Sidra (dł. 12,072 km), Sokółka (dł. 7,189 km)  jest wart dziś 195 148 351 zł – taką ofertę złożył Strabag, który jako jedyny przystąpił do przetargu.
Jak informował marszałek Leszczyński, ponad stuprocentowy wzrost ceny inwestycji w stosunku do pierwotnej kwoty , to wynik galopujących kosztów robót budowlanych, ale też zbyt niskiej ceny zaoferowanej ceny  przez pierwszego wykonawcę firmę Unibep.

Przypomnijmy, iż w wiosną br. poprzedni wykonawca (z którym umowa na przebudowę DW 673 opiewała na ok. 85 mln zł) przerwał prace i mimo wezwania do ich kontynuacji - zszedł z placu budowy.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wobec powyższego odstąpił od umowy z podlaską firmą i skierował sprawę do sądu domagając się odszkodowania w wysokości ok. 8 mln zł. Sprawa jest w toku. Od tej pory mieszkańcy gmin Dąbrowa, Sidra i Sokółka oraz wszyscy inni przejeżdżający tą trasą zmagali się z wybitnie trudnymi warunkami jazdy z uwagi na niedokończony projekt, kilkumiesięczny plac budowy na tej trasie.

Nowy wykonawca obejmuje teren w dniu 14 listopada br. i zgodnie z założeniami ma ukończyć przebudowę odcinka Dąbrowa Białostocka-Sokółka do końca lipca 2020 r.

 

***

Budowa i rozbudowa DW 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka

           

Przedsięwzięcie obejmuję budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 673 o długości blisko 31 km, przebiegającą przez gminy:

 • Dąbrowa Białostocka (dł. 11,691 km),
 • Sidra (dł. 12,072 km),
 • Sokółka (dł. 7,189 km),

położone w powiecie Sokólskim.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in:

 • wykonanie jezdni o szerokości 7,0m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną
  do przenoszenia obciążenia ruchem KR5,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii,
 • budowę 4 rond w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Jasionówka, Sokolany
  i Sokółka,
 • budowę zatok autobusowych o szerokości 3,0m wraz z peronami,
 • budowę obiektów inżynierskich w tym:
 • przepustów drogowych: 12 szt.,
 • mostów: 3 szt.,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, w tym:
 • branża wodociągowa,
 • branża sanitarna,
 • branża melioracyjna,
 • branża elektroenergetyczna (linia nn, SN, WN, oświetlenie uliczne),
 • branża telekomunikacyjna,
 • korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
 • budowę zatok do ważenia i kontroli pojazdów,
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego, drogi serwisowej oraz kanału technologicznego.

 

 

Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG Sp. z o.o., która zaoferowała kontynuację robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu za cenę 195 148 351,82 zł.

 

Umowa została podpisana w dniu 06.11.2018r. Zakres rzeczowy, który pozostał do wykonania wynosi ok 74%.

 

Zakończenie realizacji zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z wyłączeniem ,,okresów zimowych” (15 grudnia ÷15 marca), tj. 06.08.2020r.

 

facebook