Dodana: 3 styczeń 2019 12:58

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2019 15:42

Podlaska tkaczka, Danuta Radulska z Janowa, otrzymała stypendium Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego

Dzięki wsparciu finansowemu, laureatka stypendium ministerialnego będzie mogła zrealizować swój projekt – stworzy kolekcję ośmiu tkanin dwuosnowowych, z których część powstanie z przędzy farbowanej dawnymi metodami, wykorzystującymi barwniki naturalne pochodzące z lokalnych roślin. Dzięki temu zyskają one niepowtarzalny, delikatny koloryt, przypominający barwnie kwitnące łąki, pola, bezdroża, które – jak podkreśla pani Danuta – są jej szczególnie bliskie. Wzornictwo tkanin będzie bazowało na regionalnej, podlaskiej tradycji. Powstałe tkaniny zostaną zaprezentowane na wystawie w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie oraz w galerii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Danuta Radulska.jpg

Danuta Radulska urodziła się we wsi Chwaszczewo w gminie Sidra. Od najmłodszych lat pomagała matce tkać dekoracyjne tkaniny wielonicielnicowe. Z techniką dwuosnowową zapoznała ją w połowie lat 80. XX wieku sąsiadka, uznana tkaczka – Teresa Pryzmont.
Dzieła pani Danuty odznaczają się nowymi nawiązaniami kompozycyjnymi, oryginalną kolorystyką i wysokim poziomem technicznym.
Pani Danuta chętnie bierze udział w konkursach tkackich.
Jej prace, wielokrotnie uhonorowane głównymi nagrodami, trafiają do kolekcji prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą.
Znajdują się w galeriach i muzeach w całej Polsce, ale też w Niemczech i Japonii. Twórczyni przez krótki czas tkała dla białostockiej spółdzielni rękodzieła „Cepelia”.
Jest wieloletnim członkiem Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w którym od czerwca 2009 roku pełni funkcję prezesa. Prowadzi warsztaty tkackie dla miłośników tej unikalnej techniki. Pracownia Danuty Radulskiej znajduje się na szlaku turystycznym Kraina Wątku i Osnowy.


Obecnie w regionie pracuje już tylko dwanaście tkaczek; znalezienie osób, które nauczą się i przejmą tę sztukę, to koniczność, a pomoc Danuty Radulskiej w tym przedsięwzięciu jest nieoceniona.

 

źródło: WOAK

facebook