Dodana: 28 sierpień 2018 09:52

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2018 09:52

Opera szuka muzyka – trwa nabór

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko muzyka orkiestrowego tutti w grupie I skrzypiec. Termin przesłuchania: 24.10.2018, godz. 14.00 w sali koncertowej przy ul. Podleśnej 2.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Kandydaci dysponujący odpowiednim doświadczeniem orkiestrowym proszeni są o przesłanie CV oraz ewentualnych rekomendacji do dnia 12.10.2018 r.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przesluchania@oifp.eu, listem na adres siedziby instytucji lub złożyć osobiście w Dziale Organizacji Pracy Artystycznej (OiFP, ul. Odeska 1, pok. 303).

Wszystkie kompletne aplikacje biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej.

Zaproszonym uczestnikom przesłuchania zapewniamy akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby w dniu przesłuchania (od godziny 10.00). Możliwy jest również udział z własnym pianistą.

Program przesłuchania i informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej OiFP: http://www.oifp.eu/pl/opera-instytucja/opera-przesluchania.html

za: OiFP

facebook