Dodana: 5 październik 2018 14:52

Zmodyfikowana: 5 październik 2018 14:53

Zakończyła się restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

W piątek, 5 października dobiegł końca wielki projekt realizowany przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzono projekt: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”.

Ilustracja do artykułu glowna.JPG

– To ważny projekt, który pozwoli jeszcze bardziej „upiększyć” tę placówkę – nie ma wątpliwości marszałek Jerzy Leszczyński. – Cieszę się, ze udało się wam skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego, choć było bardzo dużo wniosków. Nasze Muzeum jest prawdziwą perełką z którego wszyscy jesteśmy dumni. Teraz pora już się chyba zastanowić jak jeszcze pobudzić okolice, miasto do większego rozwoju.

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 742 496,99 PLN.

Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 5 624 272,00 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie 3 655 776,80 PLN stanowiące 65% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Celem ogólnym projektu było zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. W ramach inwestycji wykonano remont, konserwację i rekonstrukcję obiektów dziedzictwa kulturowego tak, aby mogły one być zachowane na kolejne lata i były dostępne dla kolejnych generacji.

Cele bezpośrednie projektu można określić następująco:

- zapobieżenie dalszej degradacji cennych obiektów (wpisanych do rejestru zabytków, względnie znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej, jak również wpisanych do księgi inwentarzowej Muzeum),

- podniesienie standardu Muzeum poprzez remont pawilonów wystawowych i dostosowanie ich do aktualnych, zdecydowanie wyższych niż przed laty oczekiwań odwiedzających,

- poprawa warunków do zwiedzania dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i urządzeń,

- wzrost liczby zwiedzających o ok. 20% w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu w stosunku do poziomu z 2015 r.

Zasadnicza część działań dotyczyła prac restauratorskich i konserwatorskich, którym zostaną poddane muzealia nieruchome i ruchome:

zabytkowe stajnie, gdzie mieści się Muzeum Weterynarii,

4 zabytkowe obiekty w zakresie osuszania ścian,

9 zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

rekonstrukcję zlokalizowanej w pobliżu zabytkowej stajni studni z kamienia łamanego,

remont murów przy budynkach wozowni, oficyny i stajni oraz głównej bramy wjazdowej do Muzeum Rolnictwa i piwnicy na skarpie,

425 sztuk muzealiów ruchomych, które po konserwacji trafią do wyremontowanych pomieszczeń w pawilonach.

W ramach projektu przewidziano również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego:

przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Muzeum.

(opr.mk)

facebook