Dodana: 19 lipiec 2018 14:08

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2018 14:09

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratunkowego” przez Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ilustracja do artykułu pog rat.jpg

Pliki do pobrania

facebook