Otwarte konkursy ofert

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert „Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo”

  2018-02-20 10:11:20

  Dnia 16 lutego 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Atletyczny Klub Sportowy „PODLASIE” pn. „Organizacja Pucharu Polski Seniorów i Juniorów w Sumo”

 • Aktywne odkrywanie dziedzictwa kulturowego wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej – otwarty konkurs ofert

  2018-02-06 11:08:00

  W dniu 02 lutego 2018 r. Fundacja Inicjatyw Rozwojowych i Edukacyjnych złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywne odkrywanie dziedzictwa kulturowego wiosek tematycznych regionu Puszczy Białowieskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

 • Rozstrzygnięcie: „III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym” – UKS Dojlidy

  Miniaturka artykułu
  2018-02-05 14:49:23

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w Tenisie Stołowym” przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2018-01-19 10:00:36

  Dnia 18 stycznia 2018 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok pn. „III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym”.

 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Miniaturka artykułu
  2018-01-09 12:40:09

  Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu: • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych od dnia 13 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 • Uchylenie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  Miniaturka artykułu
  2017-12-20 09:52:41

  Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu dnia 19 grudnia 2017 r. uchylił Uchwałę Nr 258/3540/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Fakt ten spowodowany jest Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 5 grudnia 2017r. który stwierdził nieważność uchwały Nr XLII/379/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku”. W związku ze stwierdzeniem jej nieważności niemożliwa jest dalsza realizacja konkursu i rozpatrzenie złożonych ofert.

 • Rozstrzygnięcia. XXI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego

  Miniaturka artykułu
  2017-12-18 10:55:18

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „XXI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego” przez Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada”.

 • „Promocja Województwa Podlaskiego poprzez rozwój sportu” przez Augustowski Klub Sportowy Sparta

  Miniaturka artykułu
  2017-12-05 12:57:52

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Promocja Województwa Podlaskiego poprzez rozwój sportu” przez Augustowski Klub Sportowy Sparta w Augustowie.

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Miniaturka artykułu
  2017-11-28 09:32:03

  Dnia 27 listopada 2017 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „Promenada” pn. „XXI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Sportowego”.

 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie

  Miniaturka artykułu
  2017-11-09 10:45:43

  Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintonie” przez Klub Sportowy Białystok.

facebook