Dodana: 25 maj 2018 12:43

Zmodyfikowana: 25 maj 2018 12:44

Integracyjne Spotkania Sportowe „Dobra Wola” - rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznaje za celowe realizację zadania publicznego pn.: „Integracyjne Spotkania Sportowe „Dobra Wola” przez Fundacje Nowa Wola.

Uchwała do pobrania TUTAJ

Pliki do pobrania

facebook