Dodana: 2 październik 2018 12:23

Zmodyfikowana: 2 październik 2018 12:47

Region Arequipa z Peru chce współpracować z województwem podlaskim

Przedstawiciele regionu Arequipa z Peru przebywają w naszym województwie z pięciodniową wizytą, od poniedziałku, 1 października do piątku, 5 października. Głównym celem ich wizyty jest nawiązanie współpracy gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie agrobiznesu. Dziś, 1 października spotkali się z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i wicemarszałkiem Maciejem Żywno.

Ilustracja do artykułu delegacja peru-18.jpg

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w poniedziałek 1 października, gdzie gości z Peru powitał wicemarszałek Maciej Żywno, wzięli udział także Witold Karczewski prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Andrzej Parafiniuk prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Sebastian Rynkiewicz i Piotr Sobolewski, przedstawiciele klastrów działających w naszym regionie, a także dyrekcja i pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, którzy prowadzili spotkanie i przedstawili atuty naszego regionu.

Obszary współpracy

Potencjalne dziedziny kooperacji to technologie, innowacje i procesy, a także internacjonalizacja i komercjalizacja, zwłaszcza w sektorze agrobiznesu, który przedstawiciele regionu Arequipa uważają za najbardziej istotny.

Region Arequipa stoi przed wieloma problemami, w których rozwiązaniu może pomóc strona polska. To m.in. słabo rozwinięty system informacji rolnej, mało wydajna infrastruktura produkcyjna, niekontrolowane stosowanie pestycydów i nawozów czy niska kultura ochrony środowiska. 

Województwo podlaskie odwiedzają:

  • Justo Diaz Cano Vizcarra – prezydent Towarzystwa Rolniczego Arequipy, SADA,
  • Jean Louis Gelot – przewodniczący Podkomisji IT Izby Handlowej w Arequipa, właściciel firmy GEOINNOVACION,
  • Jose Godofredo Peña Dávila – dyrektor Agro-Technologicznego Centrum Innowacji, Instytut Technologii Produkcji,
  • Javier Eduardo Rospigliosi Vega – dyrektor generalny, Regionalny Rząd Arequipy,
  • Brunno Alonso Gambetta Paredes – dyrektor Regionalnego Departamentu Promocji Inwestycji Prywatnych, Regionalny Rząd Arequipy.

Spotkania z władzami województwa i przedsiębiorcami

Po spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim goście z Peru odwiedzą m.in. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny i firmy, np. SaMASZ, AgroCentrum, ChM, Promotech, Pronar, AC S.A., Klaster Energii w Michałowie. Wezmą też udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym, który odbywa się 3 i 4 października w Białymstoku.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zgłosił nasz region do konkursu w ramach projektu IUC-LA (Międzynarodowy Program Współpracy Miast Ameryki Łacińskiej). W jego wyniku EURADA – Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju Gospodarczego, które było instytucją organizującą ten nabór, wybrało województwo podlaskie do współpracy z regionem Arequipa z Peru. Dlaczego właśnie Arequipa? W tym regionie, podobnie, jak w Podlaskiem dużą rolę odgrywa sektor rolno-przemysłowy. Z uwagi na to, że będzie on też ważnym sektorem w przyszłości, nawiązanie współpracy gospodarczej w tym zakresie może przynieść korzyści obu regionom.

 

*Region Arequipa leży na południu Peru, liczy około 1,16 miliona mieszkańców, a jego PKB wynosi ok. 5 715 milionów euro [dane za 2014 r.]. Jest to trzeci (z 24) pod względem konkurencyjności region Peru. Jego stolicą jest miasto Arequipa, drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Peru. W projekcie IUC-LAC Region Arequipa formalnie jest reprezentowany przez gubernatora stanu.

 (opr. at)

facebook