Dodana: 21 czerwiec 2017 08:58

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2017 08:58

Podsumowanie kampanii PIT za 2016 rok

W tym roku w Podlaskiem znowu przybyło „milionerów”. Wprawdzie spadły dochody podatników ze sprzedaży papierów wartościowych, ale mamy rekordowo wysoki dochód z działalności gospodarczej – wynika z podsumowania kampanii PIT za 2016 rok w woj. podlaskim, które opracowała Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu pit.jpg

W tym roku, już po raz dwudziesty piąty rozliczaliśmy się z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli składaliśmy zeznania PIT. Dzięki temu, że podlaskie urzędy skarbowe, zakończyły już wprowadzanie zeznań podatkowych, możliwe jest wstępne podsumowanie kampanii podatkowej.

Ilu milionerów i jakie rekordowe dochody mamy na Podlasiu?

Z analiz Izby Administracji Skarbowej wynika, że w tym roku w woj. podlaskim z podatku dochodowego rozliczyło się ponad 807 tys. podatników. Podobnie jak przed rokiem zdecydowana większość z nich, bo 795.347 podatników znalazło się w I przedziale podatkowym i zapłaciło 18 proc. podatek, a 11.669 to osoby, u których podstawa obliczenia podatku przekroczyła 85.528 zł, co spowodowało, że znaleźli się w II przedziale podatkowym, w którym nadwyżka nad tą kwotą opodatkowana jest stawką 32 proc.

W tej grupie byli i tacy, którzy wykazali dochód powyżej miliona złotych. Takich osób było w tym roku 477, podczas gdy rok wcześniej dochodami powyżej miliona złotych mogło się pochwalić 450 osób. Najwięcej „milionerów” było w Białymstoku i okolicach – 260 (o 37 więcej niż przed rokiem), w Łomży – 49 (tyle samo w ubiegłym roku) i w Suwałkach – 45 (o 3 więcej niż przed rokiem).

Jeżeli chodzi o rekordowe dochody Podlasian, to z podsumowania Izby Administracji Skarbowej wynika, że największy dochód związany był z prowadzoną działalnością gospodarczą (osoby składające PIT-36 i PIT-36L). Najlepiej zarabiającym przedsiębiorcą okazał się podatnik z dochodem w wysokości ponad 45 mln 796 tys. zł. Natomiast najwyższy dochód z obrotu papierami wartościowym, jaki wykazał podatnik w PIT-38 wyniósł ponad 24 mln zł. Z kolei wśród najbardziej popularnych PIT-37, które składają najczęściej osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł ponad 1 mln 832 tys. zł.

Fiskus wzywa coraz rzadziej

W trakcie tegorocznej kampanii podatkowej, podatnicy byli dość zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o przestrzeganie terminu do składania PIT. Zeznań złożonych po terminie, czyli po 2 maja (30 kwietnia wypadł w 2017 roku w niedzielę) jest w tym roku 2.985, czyli tylko o 312 zeznań więcej niż rok wcześniej.

Z danych zebranych przez Izbę Administracji Skarbowej wynika, że w tym roku urzędy skarbowe zmuszone były wezwać do swoich siedzib, w celu wyjaśnienia nieścisłości, o 1.451 osób mniej niż przed rokiem. Wezwania takie otrzymało bowiem 9.084 podatników, podczas gdy rok wcześniej było to 10.535 podatników. Liczba podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzywanych do podlaskich urzędów skarbowych, z roku na rok jest coraz mniejsza.

Która ulga podatkowa była najpopularniejsza?

Od kilku lat podatnicy najchętniej korzystają z ulgi na dzieci. W tym roku liczba dzieci, na które odliczono ulgę wyniosła 175.420. W związku z tym, że skorzystało z niej więcej osób niż w roku ubiegłym, wzrosła również kwota jaką łącznie zyskali w ramach ulgi rodzinnej podatnicy z naszego województwa i wyniosła ponad 188 mln zł. Na drugim miejscu, ze względu na popularność, była ulga rehabilitacyjna, co widać w poniższej tabeli:

 

Najpopularniejsze ulgi podatkowe w województwie podlaskim

 

Rozliczenie za 2015 r.

Rozliczenie za 2016 r.

 

Liczba osób korzystających

Suma odliczeń

Liczba osób korzystających

Suma odliczeń

Ulga na dzieci

107.412

187.678.973 zł

108.512

188.797.631 zł

Ulga rehabilitacyjna

22.976

46.358.828 zł

23.789

48.214.092 zł

 

Ile zarobiliśmy za granicą, ile musieliśmy oddać fiskusowi, a ile podatku nam zwrócono?

Przed rokiem dochody z zagranicy wykazało 9.425 podatników, a w tym roku było ich już 11.330. Tegoroczny przyrost w zakresie liczby podatników wykazujących dochody z zagranicy (mamy o 1.905 podatników więcej niż w roku ubiegłym), spowodował wzrost wykazanej przez nich kwoty – blisko 368 mln zł. Przed rokiem, ci którzy zarabiali za granicą przywieźli łącznie blisko 358 mln zł.

Interesujące dane wynikają także z analizy dopłat i zwrotów. Wzrosła liczba zeznań z wykazanymi kwotami, które podatnicy muszą dopłacić fiskusowi, z 69.319 w ubiegłym roku do 74.083 w tym roku. Zmniejszyła się natomiast kwota dopłat. Za 2015 r. podatnicy musieli dopłacić fiskusowi ponad 126 mln zł, a za 2016 r. jest to kwota ponad 119 mln zł.

W większej ilości zeznań, w porównaniu z rokiem ubiegłym, podatnicy wykazali nadpłatę podatku, czyli to co fiskus powinien im zwrócić. Było 289.028 takich zeznań, podczas gdy przed rokiem ich liczba wyniosła 285.512. Zmianie uległa również kwota, która łącznie trafiła do podatników w województwie podlaskim – z ponad 290 ml zł w ubiegłym roku do ponad 298 mln zł w tym roku.

Rekordowa kwota jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to 605.095 zł (przed rokiem było to 547.697 zł), a rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to 3.670.599 zł (w ubiegłym roku było to 3.795.417 zł).

Jak inwestowaliśmy na giełdzie?

Jak wynika z naszych analiz, w 2017 roku więcej osób z województwa podlaskiego, w porównaniu z rokiem ubiegłym, dokonywało transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Liczba osób, które w zeznaniach PIT-38 złożonych w urzędach skarbowych wykazały przychody (dochód lub stratę) ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosła w tym roku 6.442 (rok wcześniej takich podatników było 5.967).

Chociaż wzrosła nieznacznie liczba podatników zarabiających na giełdzie – w tym roku było ich 3.582 (rok wcześniej – 3.277), wykazany przez nich dochód był dużo niższy niż w 2016 roku i wyniósł ponad 110 ml zł. Odnotowano natomiast spadek liczby inwestorów, którzy stracili na giełdzie. W 2017 r. na swoich transakcjach straciło 2.520 podatników, podczas gdy rok wcześniej stratę z giełdy wykazało 2.631 podatników. Wysokość dochodu i straty pokazuje poniższa tabela:

Jak Podlasianie inwestowali na giełdzie?

 

w 2015 r.

w 2016 r.

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych wykazany przez podatników w PIT-38

143.773.658 zł

110.872.017 zł

Strata ze sprzedaży papierów wartościowych wykazana przez podatników w PIT-38

39.572.343 zł

33.723.433 zł

Kwota podatku zapłaconego przez osoby, które uzyskały dochód ze sprzedaży papierów wartościowych

26.422.907 zł

20.250.434 zł

OPP mają powody do radości – dostaną ponad 15 mln zł

Liczba podatników, którzy przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 proc. swojego podatku wyniosła w rozliczeniach za 2016 r. – 348.973. Rok wcześniej było ich 329.938. Kwota, która trafi do OPP wynosi 15.497.328 zł i jest ponad 1 mln zł wyższa niż przed rokiem. Gdyby wszyscy podatnicy, którzy mogli przekazać 1 proc. się na to zdecydowali to do OPP trafiłoby 16.757.440 zł. Organizację pożytku publicznego ucieszy z pewnością fakt, że w związku z powyższym, od podatników z województwa podlaskiego, trafi do nich ponad 92 proc. pieniędzy, które mogły być przekazane. Najwyższa kwota przekazana przez jednego podatnika to 86.906 zł.  

facebook