Dodana: 22 czerwiec 2017 15:33

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2017 17:25

IV Wschodni Kongres Gospodarczy. Największa debata o perspektywach Polski Wschodniej już za trzy miesiące – w tym roku ph. „Pomysł na Wschód”

Od 27 do 28 września w Białymstoku odbędzie się kolejna edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego. To wielostronna debata, stawiająca w centrum zainteresowania sytuację gospodarczą Polski Wschodniej. O tym jaki kształt i jaki kierunek będzie ona miała w tym roku, dlaczego jest tak istotna informowali podczas konferencji prasowej (22.06) prezes Grupy PTWP organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Wojciech Kuśpik, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich PUW Jarosław Worobiej, przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego Tomasz Kozłowski i prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Andrzej Parafiniuk.

Ilustracja do artykułu P1150295.jpg

- Dane dotyczące poprzednich edycji Kongresu utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to wydarzenie bardzo potrzebne- podkreślał prezes Grupy PTWP organizatora Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Wojciech Kuśpik. – Hasło wiodące tegorocznej edycji Kongresu to „Pomysł na Wschód” . Będziemy dyskutować przede wszystkim o tym jakie są nasze relacje gospodarcze z najbliższymi sąsiadami – Litwą, Białorusią i Ukrainą, a także o pomysłach na rozwój województw Polski wschodniej.

Marszałek Jerzy Leszczyński zaznaczył, że Wschodni Kongres Gospodarczy, z racji miejsca w którym się odbywa,  pełni ogromna rolę w promocji regionu i przedsiębiorczości, ale nie tylko.
- Na Kongresie zostaną podjęte najważniejsze tematy dotyczące województwa podlaskiego, ale chcemy być również głosem  wszystkich regionów Polski Wschodniej, ponieważ mamy te same problemy jeśli chodzi o infrastrukturę, przyciąganie inwestorów.
Jerzy Leszczyński wyraził też nadzieję, że Kongres będzie znakomitym miejscem do dyskusji o współpracy ze Wschodem, a także z Unią Europejską
- Musimy nawiązywać nowe relacje gospodarcze, ale musimy też pamiętać, ze cały czas naszym głównym eksporterem są kraje Unii Europejskiej. Liczymy na udział wielu gości zagranicznych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli rządu i samorządowców. To będzie znakomita promocja regionu.

O ważnej funkcji promocyjnej Kongresu mówił również dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich PUW Jarosław Worobiej.
- Frekwencja podczas ostatniego Kongresu była imponująca i to jest podstawą do kontynuowania tego przedsięwzięcia. Mamy kilkadziesiąt propozycji paneli dyskusyjnych z udziałem strony rządowej, samorządowej, ekspertów i przedsiębiorców. Tworzymy zatem okazję do wymiany poglądów pomiędzy stroną stanowiąca prawo i prawo stosującą  - mówił Jarosław Worobiej.

Tomasz Kozłowski z Podlaskiego Forum Gospodarczego podkreślał, że po raz pierwszy wszystkie regionalne środowiska przedsiębiorców biorą udział w organizacji Kongresu.
- Jesteśmy ważnym ośrodkiem życia gospodarczego makroregionu i naszym celem jest zaprezentowanie tego co jest unikatowe w skali kraju. Będziemy rozmawiać  jak rozwijać przedsiębiorczość, nie tylko tutaj ale także w całej Polsce Wschodniej. Planujemy wskazać kierunki zmian, które naszym zdaniem mogą wpłynąć na poprawę jakości życia codziennego w regionie.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu nie zabraknie promocji wiedzy gospodarczej wśród młodzieży. O projektach z tym związanych mówił Andrzej Parafiniuk z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

- Po raz trzeci zrealizowany zostanie projekt ECC –Liderzy Przyszłości. To przedsięwzięcie ma na celu promowanie wiedzy biznesowej wśród młodzieży.
Andrzej Parafiniuk podkreślał, że  działania edukacyjne i rozwijające przedsiębiorczość wśród młodzieży są koniecznością. Dają szanse na zatrzymanie emigracji ekonomicznej wśród młodych Podlasian.

IV Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku odbędzie się w dniach 27-28 września 2017 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Paneliści i goście dyskutować będą o perspektywach rozwoju i przewagach konkurencyjnych wschodnich regionów Europy w kontekście przeobrażeń Unii Europejskiej, polityce UE wobec wschodnich sąsiadów Polski i jej skutkach dla gospodarki naszego kraju, krajowych koncepcjach rozwojowych oraz międzynarodowych projektach w infrastrukturze komunikacyjnej czy polityce energetycznej i surowcowej.

W programie Kongresu nie zabraknie sesji poświęconych roli rządu i samorządu w rozwoju Polski Wschodniej, a także dyskusji m.in. o przyszłości i uwarunkowaniach rozwoju tamtejszych ośrodków miejskich, innowacjach w strategiach województw, start-upach w wersji wschodniej, czy znaczeniu kobiet w gospodarce makroregionu. 

Specjalistyczne debaty będą dotyczyły m.in. przyszłości branży rolno-spożywczej w Polsce Wschodniej, kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia, turystyki i hotelarstwa. Tematykę międzynarodową wzbogacą polsko-litewskie i polsko-białoruskie spotkania gospodarcze.

Po raz kolejny w ramach Wschodniego Kongresu Gospodarczego będzie miało miejsce wydarzenie specjalne - TOP Start-up Polski Wschodniej - spotkanie ludzi zainteresowanych rozwojem młodej, innowacyjnej, kreatywnej polskiej przedsiębiorczości we wschodniej części kraju. Twórcy najlepszych start-upów Polski Wschodniej zaprezentują swoje pomysły na biznes, korzystając z możliwości zainteresowania swoją działalnością mediów oraz szansy na zbudowanie networkingowych kontaktów i długotrwałych relacji z przedstawicielami dojrzałego biznesu.

 

Swoją kontynuację podczas IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku będą miały dwa konkursy: Top Inwestycje Polski Wschodniej - wyróżniający po dwa projekty z każdego województwa regionu, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej, a także TOP Pracodawcy Polski Wschodniej - honorujący po dwie firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy. Zgłoszenia do plebiscytu TOP Inwestycje Komunalne możliwe są do 28 lipca br., natomiast na zgłoszenia do konkursu TOP Pracodawcy Polski Wschodniej organizatorzy czekają do 8 sierpnia br.

Po raz trzeci w historii organizacji Wschodniego Kongresu Gospodarczego, zrealizowany zostanie także projekt EEC - Liderzy Przyszłości w Białymstoku. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a głównym celem przedsięwzięcia jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu. Projekt zwraca uwagę na konieczność poszerzania oferty edukacji biznesowej dla młodych i kształcenia liderów przyszłości, którzy kiedyś staną się nowym głosem w debacie publicznej i nową siłą napędową gospodarki.

ak
video: Bogdan Bednarek

źródło:IV Wschodni Kongres Gospodarczy

facebook