Dodana: 30 styczeń 2008 10:10

Zmodyfikowana: 30 maj 2017 11:31

Roczne stypendium Marszałka osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Do 31 lipca 2017 roku przyjmowane są wnioski na rok 2018 w sprawie przyznania stypendium rocznego Marszałka Województwa Podlaskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (pok. 022, parter)

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. (085) 66-54-538.  

Najważniejsze jest wnikliwe wypełnienie pkt. 3 wniosku tj. plan pracy w okresie pobierania stypendium (z rozpisaniem na okres 12 miesięcy), termin zakończenia, spodziewane efekty.

Wniosek 

Uchwała Sejmiku w sprawie stypendiów rocznych i półrocznych

Pliki do pobrania

facebook