Dodana: 10 luty 2016 10:58

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2018 09:28

Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego

Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił szczegółowe zasady i trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego. Nagrody przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ilustracja do artykułu nagrody.jpg

Wnioski w sprawie przyznania nagrody należy składać do 31 lipca każdego roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Referat Kultury) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (pok. 022, parter Biuro Obsługi Klienta)

Szczegółowe informacje o stypendiach udzielane są pod nr. tel. 85 66 54 532  pok. 309

Pliki do pobrania

facebook