Dodana: 27 grudzień 2018 10:53

Zmodyfikowana: 27 grudzień 2018 10:53

„Oskarżony Jezus Ch.” Erazma Stefanowskiego – nowa publikacja Książnicy Podlaskiej

Książka Oskarżony Jezus Ch. Erazma Stefanowskiego to zbiór poezji patriotycznej utrzymanej w konwencji biblijnej. Rozpoczyna się Prologiem o aresztowaniu Oskarżonego i zapowiedzią Jego rzekomo samobójczej śmierci, a kończy Epilogiem poddającym w wątpliwość istnienie Jezusa Ch. Motyw ten nawiązuje do żołnierzy wyklętych przysypanych w dołach śmierci zapomnieniem.

Ilustracja do artykułu Jezus Ch 1.jpg

I część - Pazie Królowej – to wiersze o bohaterach polskiego podziemia antykomunistycznego znanych wielu Polakom m in. o Hieronimie Dekutowskim „Zaporze”, Danucie Siedzikównie „Ince”, Mieczysławie Dziemieszkiewiczu „Roju”, rotmistrzu Witoldzie Pileckim czy ks. Władysławie Gurgaczu „Semie”.

 

II część tomu - Pini augustoviensi - porusza wątek Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku. Czytelnik przemierza z zamordowanymi miejsca kaźni: Dom Turka w Augustowie, piwnice, chlewy, stodoły oraz lasy Puszczy Augustowskiej. Są to miejsca konkretne, „namacalne”, istniejące do dziś, np. chlew Hornowskiej, piwnice Dowgiertów czy stodoła Szyców.

 

W III części Oskarżonego Jezusa Ch. katastrofa pod Smoleńskiem z 2010 roku oglądana jest z perspektywy historii Polski. Przedstawiona została w konwencji Drogi Krzyżowej, a właściwie Drogi Królewskiej (Via Regia). Cierpienia Jezusa Ch. współbrzmią tu z cierpieniami Polaków na przestrzeni dziejów.

 

O unikalności książki stanowi różnorodna forma przekazu: poezja, biogramy bohaterów oraz  fragmenty wspomnień członków rodzin ofiar, co ułatwia czytelnikowi odbiór lektury.

 

źródło: Książnica Podlaska

facebook