Ogłoszenia kultura

 • Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam – „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży”

  2016-06-28 15:11:38

  W dniu 30 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Fundacja Prometeusz złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wiem kim jestem, wiem dokąd zmierzam – „Spotkania z rękodziełem i kulturą kresów dla dzieci i młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • PLENER MALARSKI – łomżyńska kultura pędzlem malowana (II edycja)

  2016-06-28 15:10:02

  W dniu 30 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Fundacja „Sztuk i Dialogu” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „PLENER MALARSKI – łomżyńska kultura pędzlem malowana (II edycja)” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Stowarzyszenia "Dorzecze" - "Wydanie tomiku poezji z Euterpe w Kuchni"

  Miniaturka artykułu
  2016-06-02 09:24:55

  W dniu 20 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Stowarzyszenie „Dorzecze” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie tomiku poezji Euterpe w Kuchni” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło także w dniu 20 maja 2016 r.

 • Towarzystwa Przyjaciół Sokola - "130 lat Kolei Poleskiej"

  Miniaturka artykułu
  2016-06-02 09:21:33

  W dniu 18 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Towarzystwo Przyjaciół Sokola złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „130 lat Kolei Poleskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 19 maja 2016 r.

 • Stowarzyszenia "Gospodyń Wiejskich" w Dąbrówkach - "Kulturalni młodzi"

  Miniaturka artykułu
  2016-06-02 09:11:30

  W dniu 13 maja 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Kulturalni młodzi” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu także w dniu 13 maja 2016 r.

 • Organizacja wojewódzkich forów na rzecz partycypacji publicznej - OWOP

  2016-05-13 09:17:26

  W dniu 27 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja wojewódzkich forów na rzecz partycypacji publicznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego – uczestnictwo w I Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  2016-05-13 09:13:17

  W dniu 26 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Forum Sekretarzy Województwa Podlaskiego – uczestnictwo w I Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Alicja po drugiej stronie lustra – organizacja pokazu premierowego i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci - Fundacja PAPAHEMA

  2016-05-13 09:09:54

  W dniu 29 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Teatr PAPAHEMA złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Alicja po drugiej stronie lustra – organizacja pokazu premierowego i przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”

  2016-04-25 10:28:35

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: VI Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

 • Koncert Jubileuszowy XX-lecie ELEOS

  2016-04-25 10:27:19

  W dniu 21 kwietnia 2016 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Koncert Jubileuszowy XX-lecie ELEOS z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).

facebook