Dodana: 14 lipiec 2017 09:47

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2017 09:47

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do szkół ponadgimnazjalnych

Spośród liceów ogólnokształcących największym powodzeniem cieszyło się VI, I i III LO. Najczęściej wybierane technika to Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w ZSTiO, Technikum Elektryczne w ZSE, Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E. Łącznie w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych przygotowano dla młodzieży ponad 4 tysiące 300 miejsc. W rekrutacji podstawowej zakwalifikowało się blisko 3 tysiące 970 kandydatów. W placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca. Zostaną one udostępnione w rekrutacji uzupełniającej.

Ilustracja do artykułu mirroring-2374380_960_720.jpg

 

W czwartek,13 lipca o godz. 10.00 placówki ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do piątku (14 lipca) do godz. 15.00.
Jeżeli nie jest to szkoła pierwszego wyboru, odbierają dokumenty i wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczeniem zanoszą do właściwej szkoły.

 

W poniedziałek, w południe, szkoły ponadgimnazjalne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listę wolnych miejsc – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała bez wykorzystania systemu informatycznego. Kandydaci będą mogli złożyć wypełniony wniosek bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Będę mieli na to czas do 20 lipca.

 

Formularze będą dostępne w każdej szkole ponadgimnazjalnej biorącej udział w rekrutacji uzupełniającej. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 16 sierpnia. Następnie uczniowie będą mieli czas na dostarczenie dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej poznamy 18 sierpnia.

Najczęściej wybierane licea ogólnokształcące w Białymstoku:

  • VI Liceum Ogólnokształcące – na 232 miejsca/398 kandydatów,
  • I Liceum Ogólnokształcące – na 232 miejsca/392 kandydaci,
  • II Liceum Ogólnokształcące – na 232 miejsca/347 kandydatów.

Najczęściej wybierane technika:

  • Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w ZSTiO – na 127 miejsc/187 kandydatów,
  • Technikum Elektryczne w ZSE – na 290 miejsc/361 kandydatów,
  • Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E – na 174 miejsca/195 kandydatów.

 

 

 

źródło: UM Białystok
oprac.ak

facebook