Dodana: 9 październik 2018 14:21

Zmodyfikowana: 9 październik 2018 14:21

Wspólna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku

W gmachu Opery I Filharmonii Podlaskiej odbyła się dziś, 8 października pierwsza wspólna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. Na uroczystość przybyli m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, parlamentarzyści, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele duchowieństwa, wyższych uczelni, służb mundurowych, instytucji kultury, biznesu oraz studenci i pracownicy obu uczelni.

Ilustracja do artykułu inauguracja roku akademickiego UwB i PB (1).JPG

Na dużej scenie zasiedli rektorzy obu uczelni Lech Dzienis (Politechnika Białostocka) i Robert Ciborowski (Uniwersytet w Białymstoku wraz z Senatami.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez chóry akademickie obu uczelni nastąpiła immatrykulacja studentów i doktorantów, a każdy z rektorów symbolicznie pasował nowoprzyjętych żaków. Obie uczelnie przywitały też studentów obcokrajowców. Nowy rokakademicki na Politechnice Białostockiej rozpoczęło ponad 2 tysiące studentów pierwszego roku, a na Uniwersytecie w Białymstoku ponad 3 tysiące.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili – w imieniu studentów wiceprzewodnicząca uczelnianej rady studentów Katarzyna Buczkowska, a w imieniu doktorantów Konrad Wnorowski. Oboje podkreślali znaczenie Konstytucji dla Nauki, obowiązującej od tygodnia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, do której środowiska studenckie i doktoranckie zgłaszały wiele postulatów i część z nich się w niej znalazła.

Wykład inauguracyjny wygłosił minister Jarosław Gowin, który na wstępie stwierdził, że była to najlepiej przeprowadzona i najbardziej zwięzła inauguracja, w jakiej uczestniczył.

Minister Gowin przekazał na ręce obu rektorów obligacje Skarbu Państwa o wartości 30,5 mln zł dla Politechniki Białostockiej  i o wartości 30,4 mln zł  dla Uniwersytetu w Białymstoku na finansowanie zadań inwestycyjnych.

(at)

facebook