Dodana: 3 wrzesień 2018 09:04

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2018 09:04

Prorektor ds. Nauki UMB prof. dr hab. Marcin Moniuszko członkiem zespołu do spraw współpracy naukowej z USA

Zarządzeniem Ministra Zdrowia z sierpnia 2018 r. powołano Zespół do spraw współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W skład zespołu wybrany został m.in. Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Marcin Moniuszko. To przykład docenienia roli Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w kształtowaniu międzynarodowej współpracy naukowej Polski.

Ilustracja do artykułu Marcin Moniuszko.jpg

Memorandum o Porozumieniu w Zakresie Zdrowia i Nauk Medycznych Pomiędzy Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, z jednej strony i Ministerstwem Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, z drugiej Strony, podpisano w Waszyngtonie.

W myśl porozumienia naukowcy z Polski i Ameryki będą wzmacniać i rozszerzać współpracę w zakresie wspólnych badań i szkoleń. Wśród priorytetów znalazły się : choroby zwalczane drogą szczepień i inne choroby zakaźne, gruźlica, w tym szczególnie jej szczepy wielolekooporne i szczepy o rozszerzonej lekooporności, grypa pandemiczna, choroby przewlekłe, w szczególności choroby układu krążenia, nowotwory złośliwe, cukrzyca, choroby układu oddechowego i demencja. Wspólne polsko-amerykańskie badania dotyczyć będą także zdrowia psychicznego.

Współpraca polegać będzie na prowadzeniu wspólnych programów naukowych i badań, wymiany i szkoleń naukowców i ekspertów, dzielenia się doświadczeniami, organizowania spotkań i konferencji. Zadaniem Zespołu jest opracowanie i utrzymanie stałego modelu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.        

Podpisane porozumienie obowiązywać będzie przez 5 lat.

 

W skład Zespołu polskich naukowców wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Jakub Berezowski – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Szymański – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego;

3) członkowie:

 1. a) dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
 2. b) prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 3. c) prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski – Kierownik Ośrodka Terapii Fagowej Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu,
 4. d) prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 5. e) prof. dr hab. n. biol. Marek Konarzewski – doradca Ministra Spraw Zagranicznych,
 6. f) prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – Prorektor do spraw Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 7. g) dr n. med. Roman Topór-Mądry – Prezes Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 8. h) Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
 9. i) Robert Rusak – Prezes Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED,
 10. j) Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych,
 11. k) Przemysław Humięcki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

źródło i fot.: UMB

facebook