Dodana: 29 listopad 2018 14:45

Zmodyfikowana: 29 listopad 2018 14:45

Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych. Czas przełomu 1917-1921 - spotkanie naukowe na UwB

W najbliższy poniedziałek (3 grudnia 2018) w Białymstoku odbędzie się trzecie z serii naukowych spotkań pod hasłem „Polsko-białoruski dialog historyków w sprawach trudnych”. Wezmą w nim udział uczeni z największych uniwersytetów z Polski i Białorusi, a przedmiotem ich dyskusji będzie czas przełomu 1917-1921.

Ilustracja do artykułu Sprawy trudne_program-1m.jpg

Dwa pierwsze spotkania, inicjujące nową jakość w historycznej debacie polsko-białoruskiej, miały miejsce w 2017 roku w Mińsku na Białorusi. Po raz pierwszy spotkanie odbędzie się w Polsce. Jego organizatorami są Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Polski w Mińsku oraz Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.

Zarówno temat, jak i miejsce spotkania nie są przypadkowe. Inspiracją do najbliższej debaty jest 100. rocznica zakończenia I wojny światowej. Schyłek „Wielkiej Wojny” i pierwsze lata po niej były okresem, gdy na kontynencie europejskim do głosu dochodziły dążenia niepodległościowe i aspiracje narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu jednak nałożyły się na nie następstwa rewolucji październikowej w Rosji i powstanie państwa bolszewickiego.

UwB od wielu lat współpracuje z uczelniami zza wschodniej granicy, w tym z uniwersytetami z Białorusi (grodzieńskim, mińskim, baranowickim, brzeskim). Współpraca ta dotyczy m.in. badań historycznych. Dobre wzajemne kontakty uczonych stwarzają dogodny klimat do omawiania wszelkich, także trudnych kwestii dotyczących dziejów Polski i Białorusi.

Obrady odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Kultury (kampus UwB przy ul. Ciołkowskiego, sala FENIKS).

Pliki do pobrania

facebook