Dodana: 27 październik 2018 19:00

Zmodyfikowana: 27 październik 2018 19:00

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka otrzymała „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018" przyznawaną pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. To ogólnopolskie wyróżnienie zostało nadane w kategorii "Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni" za realizację projektu GoSmart - Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

Ilustracja do artykułu GoSmart - Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018_gala.jpg

„Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju” przyznawana jest najbardziej innowacyjnym projektom realizowanym w ramach programów unijnych i krajowych przez placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową.

Projekt GoSmart, którego liderem jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, ukierunkowany jest na umiędzynarodowienie oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy. Jego celem jest rozwijanie strategii inteligentnych specjalizacji w układzie międzyregionalnym, przede wszystkim poprzez wspieranie efektywnej współpracy instytucji ze sfery przemysłu oraz jednostek badawczych, rozwojowych i administracji. Działania zaplanowane w projekcie rozpisano na trzy lata, do końca 2020 r. Wartość projektu to 1,76 mln euro, z czego 1,38 mln euro to dofinansowanie z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest jedyną instytucją naukową w projekcie GoSmart. Wspierają go tacy partnerzy jak: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, a także region Vidzeme z Łotwy, miasto Valga z Estonii, Litewskie Centrum Innowacji z Wilna, Kouvola Innovation Ltd. z Finlandii, Hamburg Institute of International Economics z Niemiec oraz Business Aabenraa z Danii.

Zespół naukowców z WIZ PB pracuje pod kierunkiem prof. Wiesława Urbana.

Gala wręczenia Certyfikatów Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 odbyła się 19 października 2018 r. w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie - prestiżowego wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom prowadzonym  w oparciu o krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje.

materiał Politechnika Białostocka

facebook