Dodana: 26 październik 2018 08:58

Zmodyfikowana: 26 październik 2018 09:29

Pasja, nieprzeciętność, wyzwania. Białostockie Koło Naukowe Biologów świętuje 40-lecie

W 1978 roku z inicjatywy dr. Włodzimierza Chętnickiego i czterech studentów biologii zostało założone Koło Naukowe Biologów (KNB). Pasje i entuzjazm tej małej grupki osób szybko przyciągnęły studentów nie tylko Uniwersytetu w Białymstoku, ale także Politechniki i ówczesnej Akademii Medycznej.

Ilustracja do artykułu knb.jpg

W najbliższy weekend (27-28 października) Koło Naukowe Biologów uroczyście uczci 40-lecie istnienia. Obchody połączone będą z nadaniem KNB imienia Doktora Włodzimierza Chętnickiego.

Ostatnie dziesięć lat działalności KNB to bardzo intensywna działalność naukowa, jak również przedsięwzięcia popularyzujące naukę. Badania w latach 2007-2016 skupione były wokół zagadnień herpetologicznych, ornitologicznych i entomologicznych. Rozpoczęta w 2002 roku i wciąż kontynuowana „Akcja Płotki”, polegająca na czynnej ochronie płazów w Narwiańskim Parku Narodowym podczas ich wiosennych migracji do miejsc rozrodu, przyniosła bardzo wymierne korzyści dla tej zagrożonej grupy zwierząt. Na podstawie zgromadzonych przez Kołowiczy danych, odcinek drogi w okolicach mostu we wsi Baciuty został wytypowany jako jedno z miejsc budowy przepustów w ramach europejskiego projektu „Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce” realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda. Budowa przejść dla płazów w czasie ich migracji została zrealizowana jesienią 2014 roku. Od 2015 roku KNB, jako jeden z podmiotów wspomnianego projektu, realizuje monitoring i czynną ochronę płazów w Biebrzańskim Parku Narodowym (BPN). Obecnie w BPN Kołowicze prowadzą także badania mające na celu ocenę śmiertelności kręgowców na Carskiej Drodze. Kolejnym ważnym elementem działalności KNB są badania ornitologiczne, które znalazły uznanie w skali ogólnokrajowej. W 2016 roku Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oddział Terenowy Fundacji Akcja Bałtycka Kaliszany, Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz Stowarzyszenie Carpatica zawarły porozumienie o powołaniu sieci naukowej pod nazwą Krajowa Sieć Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP). W ramach zadań KSSOP Koło Naukowe Biologów prowadzi prace obozu obrączkowania ptaków „Akcja Siemianówka”. Jest to największy stały śródlądowy punkt obrączkowania ptaków w Polsce, który od 2002 roku przyciąga wielu entuzjastów z kraju, jak i zza granicy. Walory przyrodnicze i organizacyjne obozu zostały wielokrotnie docenione przez Stację Ornitologiczną Polskiej Akademii Nauki w Gdańsku i to właśnie na Podlasiu w latach 2007-2008 i 2012-2016 odbyły się praktyczne części kursu obrączkarskiego. Wśród akcji ornitologicznych warte podkreślenia są również badania wpływu ekranów akustycznych na śmiertelność ptaków, monitoring zimującej awifauny dorzecza Narwi, jak też udział w ogólnopolskiej akcji zimowego obrączkowania ptaków „Karmnik”. Tematy entomologiczne w działalności KNB pojawiły się od 2014 roku i skupiły się na zagadnieniach wpływu parazytoidów na populacje pająków oraz badaniu obcego w faunie Polski gatunku muchówki, pryszczarka robiniowego. Ważnym doświadczeniem był też udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Czysty Świat dotyczącym czynnej ochrony motyla modraszka ariona. Obok regularnych badań w działalności KNB pojawiły się również zagadnienia lichenologiczne oraz teriologiczne prowadzone we współpracy z pracownikami Instytutu Biologii UwB, Zakładu Badania Ssaków w Białowieży i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Członkowie Koła uczestniczyli także w wymianie polsko – niemieckiej, która obejmowała badania z zakresu hydrobiologii i fitosocjologii na rzece Havel i Biebrzy.

Wyniki prowadzonych przez KNB badań były prezentowane na wielu ogólnopolskich konferencjach, z których XI Ogólnopolski Przegląd Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników (2007 r.) oraz Konferencja Ornitologia połączona z II Zjazdem Krajowej Sieci Obrączkowania Ptaków (2015 r.) zostały zorganizowane przez KNB. Prezentowane przez członków KNB wyniki badań zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia, a napisane tylko w ostatnich dziesięciu latach prace naukowe, streszczenia pokonferencyjne i recenzje książek liczą ponad 90 pozycji.

Ważnym elementem aktywności KNB jest również działalność popularyzująca naukę. Członkowie Koła co roku prowadzą zajęcia w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Dni Akademickich, Nocy Biologów i Dni Otwartych IB. W 2013 roku KNB reprezentowało z wielkim sukcesem Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB na Pikniku Naukowym w Warszawie. O swoich pasjach i badaniach studenci z Koła opowiadają często także w mass mediach. Ponadto KNB realizuje także liczne działania charytatywne, m.in. zbiórkę surowców wtórnych pod nazwą „Student Pomocny z Natury”.

Koło Naukowe Biologów było i jest grupą pasjonatów, ludzi nieprzeciętnych, ceniących wiedzę i poszukujących własnych ścieżek rozwoju.

 

W tym roku Koło Naukowe Biologów UwB świętuje 40-lecie swojej działalności.  To też wyjątkowa uroczystość, bo połączona z nadaniem KNB imienia Doktora Włodzimierza Chętnickiego.  Dr Chętnicki (1953–2018), profesor senior UwB był znakomitym nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń studentów (wielu z nich jest dziś cenionymi pracownikami naukowymi). Z wielkim zaangażowaniem oraz charyzmą kierował Kołem Naukowym Biologów przez ponad 30 lat (1978-2013). Jego wielki entuzjazm i pasje badawcze rozbudzały miłość do przyrody, a nieprzeciętna osobowość na zawsze pozostanie w sercach jego studentów i współpracowników.

Od kwietnia 2013 roku opiekunem KNB jest dr Agata Kostro-Ambroziak.

27 października w Instytucie Biologii UwB odbędzie się uroczystość 40-lecia KNB połączona z nadaniem mu imienia Doktora Włodzimierza Chętnickiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora UwB - Prof. dr hab. Roberta W. Ciborowskiego, Pani Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB Prof. dr hab. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz oraz Pani Dyrektor Instytutu Biologii UwB dr hab. Elżbiety Jekatierynczuk-Rudczyk.

Podczas zaplanowanego wydarzenia zaplanowana jest część wykładowa poświęcona dorobkowi naukowemu i osobie dr. W. Chętnickiego oraz 40-letniej działalności KNB. Ważnym punktem uroczystości będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej dr. W. Chętnickiego, którego dokona prorektor UwB, dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz oraz Dyrektor Instytutu Biologii UwB dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk.

W uroczystości weźmie udział ponad 100 osób, w tym przedstawiciele podlaskich Parków Narodowych, Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz władze UwB.

Pliki do pobrania

facebook