Dodana: 12 październik 2018 11:47

Zmodyfikowana: 12 październik 2018 11:53

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego dla Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

W Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się w czwartek, 11 października uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Podczas uroczystości Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski przekazał na ręce rektora uczelni Dariusza Surowika Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego, przyznaną przez zarząd województwa – uczelni.

Ilustracja do artykułu DSC_0421.JPG

Rektor podkreślił, że to rok wyjątkowych jubileuszy: 600-lecia Łomży, 100-lecia niepodległości Polski i 15-lecia szkoły, a także rok wyzwań dla uczelni w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

PWSIiP to największa uczelnia w Łomży. Studenci maja do wyboru 12 kierunków studiów licencjackich i 5 magisterskich, a 3 z nich to studia II stopnia. W tym roku pojawił się nowy kierunek – pedagogika. Pierwszy rok nauki rozpoczęło na uczelni 700 żaków. Po immatrykulacji, rektor uczelni dr hab. Dariusz Surowik symbolicznie pasował nowoprzyjętych studentów.

Po immatrykulacji nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego Odznakę Honorową przyznaną uczelni wręczył rektorowi Dariuszowi Surowikowi Stefan Krajewski.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości jest subregionalnym centrum edukacyjnym, stała się podstawowym gwarantem naukowego i kulturowego rozwoju regionu. Uczelnia w długofalowej perspektywie dąży do tego, by funkcjonować jak uczelnie akademickie przy zachowaniu walorów własnej odrębności w postaci kształcenia praktyków na potrzeby lokalnej i regionalnej gospodarki – czytamy w uzasadnieniu wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

- Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał uczelni Odznakę Honorową dla uczelni za wybitne osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr. Przekazuję ją na ręce rektora, ale jest ona dedykowana całej społeczności Uczelni – obecnej i poprzedniej - powiedział Stefan Krajewski.

Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego otrzymał również z rąk Stefana Krajewskiego Jarosław Kulesza, przewodniczący rady powiatu łomżyńskiego, Członek Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Została przyznana za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju regionu łomżyńskiego 

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny „ Wartość patriotyzmu  w kontekście edukacyjnym wygłosił prof. Dr hab. Jerzy Nikotorowicz.

We wrześniu, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego zadecydowali o przekazaniu uczelni udziałów w budynku przy ul. Akademickiej 20, znajdującego się tuż za starym budynkiem PWSIiP. Ma to zaspokoić potrzeby lokalowe rozwijającej się uczelni. To właśnie w tamtym budynku mieściło się biuro organizacyjne uczelni, gdy nie miała ona jeszcze swojej siedziby. Uczelnia otrzymała także kilka dni temu zgodę ministerstwa na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienia człowieka.

(at)

facebook