Dodana: 12 styczeń 2019 12:51

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2019 12:51

Krótkie podsumowanie 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Trzy tytuły doctora honoris causa dla naukowców UMB a także jedyny w Polsce grant Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 realizowany na białostockiej uczelni to tylko niektóre z sukcesów dawnej Akademii Medycznej. Poniżej przedstawiamy wszystko to, czym UMB mogło się pochwalić w minionym roku.

Ilustracja do artykułu palac.jpg

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2018 roku, to między innymi:

 

 • tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla Profesor Coral Barbas
 • tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla prof. dr hab. Zbigniewa Puchalskiego
 • tytuł Doctora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku dla prof. dr hab.Jerzego Roberta Ładnego
 • prof. dr hab. Adam Krętowski (Rektor UMB) wyróżniony nagrodą Osobowość Innowacji 2018
 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko (Prorektor ds. Nauki) członkiem zespołu do spraw współpracy naukowej z USA przy Ministerstwie Zdrowia
 • prof. dr hab. Wojciech Miltyk Przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych
 • prof. dr hab. Jan Górski wyróżniony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości
 • rozpoczęcie realizacji jedynego w Polsce grantu Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020w konkursie COFUND na realizację unikalnych międzynarodowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki
 • 50 milionów złotych z budżetu państwa na Centrum Sztucznej Inteligencji UMB
 • blisko 700 tys. zł dofinansowania z MNiSW na projekt Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza
 • blisko 100 złożonych wniosków grantowych, z czego 18 uzyskało finansowanie z między innymi takich źródeł jak: MNiSW, NCBR, NCN
 • rekordowo wysoki wskaźnik Impact Factor Advances in Medical Sciences - 2.064
 • prawie 450 wyjazdów naukowych pracowników i doktorantów Uczelni na międzynarodowe konferencje naukowe z czynnym udziałem oraz do renomowanych zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych
 • 74 wizyty gości, w tym profesorów wizytujących i naukowców, z krajów m.in. takich jak: Niemcy, USA, Austria, Chiny, Chorwacja, Estonia, Francja, Holandia, Turcja, Włochy
 • 13 wniosków złożonych do konkursów Komisji Europejskiej, w tym 12 do programu Horyzont 2020, w tym 9 jako koordynator
 • realizacja 27 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę blisko 252 mln zł
 • 10 aplikacji o dofinansowanie środkami unijnymi projektów dydaktycznych, naukowo-badawczych na łączną kwotę ponad 16 mln zł (7 projektów otrzymało dofinansowanie, 3 są w trakcie oceny merytorycznej)
 • wzrost liczby publikacji zarejestrowanych w prestiżowej bazie Web of Science (było ich 465) oraz wysoki łączny wskaźnik Impact Factor, który wyniósł 1474.68
 • kolejny Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej/Good Laboratory Practice dla Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB
 • ponad 40 zorganizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów
 • ponad 74 tysiące pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckich Szpitalach Klinicznych
 • 300 białostoczan przebadanych w ramach projektu Białystok Plus
 • 1000 badań PET/MR wykonanych w Pracowni BioSkaner
 • 13 zgłoszonych, w tym 3 w trybie międzynarodowym i 3 otrzymane patenty UMB
 • 7 płatnych wdrożeń patentowych
 • zakończenie realizacji wieloletniego programu „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” o wartości ponad 509 mln zł
 • ponad 2,3 mln zł wydanych na modernizację Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w latach 2017-2022
 • wniosek o dotację na realizację  inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ”
 • 828 nauczycieli akademickich, w tym: 171 profesorów, 151 doktorów habilitowanych i 381 doktorów
 • awanse naukowe pracowników UMB - 71 nowych doktorów, 15 doktorów habilitowanych i 7 profesorów
 • pozytywne akredytacje PKA dla kierunku lekarskiego i fizjoterapii
 • ocena wyróżniająca dla kierunku lekarskiego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia KRAUM
 • I miejsce Absolwentów UMB w sesji wiosennej Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
 • nowy unikatowy w skali kraju kierunek studiów – Biostatystyka
 • nowe studia doktoranckie: międzysektorowe studia doktoranckie i międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych
 • 1614 przyjętych na studia w języku polskim i 120 przyjętych na studia w języku angielskim
 • ponad 5000 studentów i doktorantów
 • 2 prestiżowe stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 3 stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla najzdolniejszych młodych naukowców UMB
 • 5 stypendiów Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów UMB
 • 30 stypendiów dla studentów pierwszego roku z pierwszego własnego funduszu stypendialnego UMB
 • najlepszy studencki projekt naukowy według ogólnopolskiego konkursu "POTENCJOmetr" (SKN przyZakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji)
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP dla 2 projektów studentów Pokaż Dziadkom i Spotkanie pod Schodkami
 • Złote dyplomy dla Chóru UMB  i nagroda dla Najlepszego Dyrygenta na festiwalach: „Queen of Adriatic Sea”, Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei i „Cantate Domino"
 • stypendium dla studenta UMB w ramach programu "100 stypendiów na 100 lecie odzyskania niepodległości
 • Studenci UMB prezydentem IFMSA-Poland i Przewodniczącym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP
 • rozpoczęcie wdrażania Strategii Umiędzynarodowienia
 • wykonanie prac konserwatorskichmalowideł ściennych w podcieniach Pałacu Branickich („Syrinx i Pan”, „Sąd Parysa”, „Pejzaż romantyczny”), dwóch par rzeźb wieńczących elewację ogrodową budynku („ Alegorię Męstwa: oraz postaci alegorycznych – „Panacea i Higiea”, a także rzeźb Herkulesa oraz udostępnienie do zwiedzania piwnic pałacowych w ramach projektu „Spacer w Przeszłość”
 • prawie 28 000 odwiedzających w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji
 • otwarcie wystawy: 100-lecie Polskiego Białego Krzyża. Idea pomocy medycznej polskim żołnierzom zrodzona na amerykańskiej ziemi
 • wizyta milionowego (od 2007) czytelnika Bibliotece UMB
 • pierwsza prezentacja UMB na Pikniku Naukowym w Warszawie
 • udział 8 drużyn UMB w biegu charytatywnym Electrum Ekiden 2018
 • udział Reprezentacji 3 Wydziałów UMB w sztafecie 100 km na stulecie odzyskania Niepodległości
 • 60 lat Studenckiego Klubu CoNieCo
 • Uhonorowanie Uniwersytetu Zdrowego Seniora Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB tytułem "Miejsce przyjazne seniorom"
 • Pierwsza próbna matura na UMB
 • UMB w programie Zakochaj się w Polsce
 • 8 825 272 odsłon, 2 136 585 sesji, 514 680 użytkowników strony internetowej www.umb.edu.pl
 • 1200 nowych polubień na Fanpage UMB
 • Remis w rozgrywkach Studenci UMB vs. Władze UMB w roku akademickim 2017/2018

 Za: umb.edu.pl
(opr.mk)

facebook