Dodana: 25 maj 2018 19:08

Zmodyfikowana: 25 maj 2018 19:08

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

To jedna z najbardziej szacownych i znanych szkół w naszym województwie, której uczniowie i absolwenci odnoszą liczne sukcesy na niwie naukowej, gospodarczej i sportowej. W piątek, 25 maja kilkuset uczniów, absolwentów, obecnych i byłych nauczycieli oraz przedstawiciele duchowieństwa oraz władz samorządowych i wojewódzkich spotkało się w auli szkoły by wspólnie uczcić to wielkie święto, nie tylko w życiu szkoły, ale i Podlaskiego. W imieniu Zarządu Województwa życzenia złożył Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 70-lecie szkoły rolniczej (31).JPG
Dzisiejsza szkoła powstała w drugiej połowie lat 40. ubiegłego wieku, po tym jak 5 kwietnia 1946 r. ówczesny Wydział Oświaty Rolniczej w Białymstoku podjął decyzję o zorganizowaniu szkoły rolniczej na bazie dóbr ziemskich i pałacu księcia Jerzego Rafała Lubomirskiego w Dojlidach. Funkcję pierwszego dyrektora szkoły powierzono Aleksandrowi Wasilewskiemu, który przystąpił do zaadaptowania na potrzeby szkoły wypalonego w czasie pałacu i przejęcia zrujnowanego gospodarstwa. 15 września 1947 r. dokonano pierwszego naboru do klasy I Liceum Gospodarstwa Wiejskiego II stopnia. Nauka połączona była z pracą przy odbudowie budynku, w którym sukcesywnie pozyskiwano kolejne sale lekcyjne, a w pałacowych piwnicach – stołówkę, kuchnię i internat.

- Jubileusz szkoły to wielkie wyzwanie ale i refleksja nad zmianami jakie zaszły na przestrzeni lat. Po tym jak powołano pierwsze liceum gospodarstwa wiejskiego w murach pałacu Lubomirskich to przez lata powstawały różne kierunki nauczania, niektóre były wygaszane. Obecnie szkoła przygotowuje do funkcjonowania na różnych rynkach pracy. W zespole mamy też liceum w ramach którego równie 20 lat temu powstała szkoła mistrzostwa sportowego – przypomniał w swoim przemówieniu dyrektor Wiesław Joszczyk. 

Szkoła obecnie przechodzi modernizację, zostały złożone kolejne projekty na budowę i wyposażenie warsztatów, gdzie młodzież będzie miała szansę na naukę zawodu w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ale już teraz ZSR dysponuje 28 różnymi pracowniami, m.in. produkcji roślinnej i zwierzęcej. Do szkoły należy także 65 ha dawnego gospodarstwa rolnego oraz 120 ha stawów rybackich gdzie hodowane są m.in. karpie i liny. Prowadzona jest także hodowla bydła mięsnego, nowoczesna szklarnia. 

Nie można tez zapomnieć i o wspaniałych sukcesach sportowych wychowanków szkoły w sporcie – to tu uczyła się Kamila Lićwinko, mistrzyni świata w hali w skoku wzwyż; tu uczyło się także wielu innych reprezentantów Polski na mistrzostwach Europy, świata i Igrzyskach Olimpijskich.
Na te wszystkie sukcesy w swoim przemówieniu zwrócił uwagę Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

– 70 lat to szmat czasu, ale to przede wszystkim wybitne osiągnięcia. Ta szkoła odegrała ważną rolę z życiu gospodarczym i społecznym województwa. Świadczą o tym absolwenci w wielu obszarach gospodarczych, społecznych i sportowych. Dziękuję i gratuluję kadrze pedagogicznej obecnej i poprzedniej. Szkolnictwo zawodowe w naszym regionie jest szczególnie ważne i życzę, by szkoła się dalej tak wspaniale rozwijała – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.
(mk)
facebook