Dodana: 16 październik 2018 12:13

Zmodyfikowana: 16 październik 2018 12:13

Dzień Edukacji Narodowej w Suwałkach i Białymstoku

Prawie 60 wyróżniających się nauczycieli otrzymało w poniedziałek, 15 października nagrody Prezydenta Miasta Suwałk z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczysta gala odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury. W poniedziałkowych obchodach udział wzięły władze samorządowe i państwowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek i jednostek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty. Samorząd województwa reprezentowali: wicemarszałek Anna Naszkiewicz, członek zarządu Bogdan Dyjuk i radny Cezary Cieślukowski.

Ilustracja do artykułu Dzien Edukacji Narodowej 36.JPG

 W Dniu Edukacji Narodowej spotykamy się by podziękować obecnym i byłym nauczycielom oraz pracownikom placówek oświatowych za pracę i trud włożony w wychowanie suwalskich uczniów. Dziś chcę Państwu podziękować za  codzienne zaangażowanie i cierpliwość, nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętne jej przekazywanie – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Środowisko oświatowe w Suwałkach to ważna grupa zawodowa. W mieście pracuje 1196 nauczycieli i 515 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy czuwają nad 11612 uczniami.

W 2018 r. wydatki oświatowe oscylują wokół sumy 140.410.997 zł. Wysokość subwencji oświatowej to 92.359.407 zł, dotacje 5.264.150 zł i środki miejskie 42.787.440 zł. Procentowy udział środków własnych w wydatkach oświatowych kształtuje się na poziomie 30,47 % .

Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk oraz dyrektorów szkół przyznawane są nauczycielom co roku. W tym roku – suma wszystkich tych wyróżnień – wyniosła około 800 tys. zł.

Również prezydent Białegostoku spotkał się z nauczycielami białostockich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Spotkanie było okazją do podziękowania za zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży. Dziewięciu pedagogów otrzymało wyróżnienie „Nauczyciel Mądry Sercem”.

W poniedziałek, 15 października, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas miejskiej uroczystości prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 155 pracownikom oświaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent pogratulował wyróżnionym i złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

Dziękuję wszystkim białostockim nauczycielom za wielkie zaangażowanie, za poświęcenie czasu i serca uczniom. Za pracę na rzecz młodego pokolenia białostoczan – powiedział Tadeusz Truskolaski.

W trakcie miejskiej uroczystości wyróżniono także 9 pedagogów, którzy poprzez swoją pracę i postawę stają się autorytetem dla swoich wychowanków. Nominowanych było 56 osób. „Nauczycieli Mądrych Sercem” cechuje empatia i troska o dobro każdego człowieka. Nieustannie mobilizują uczniów do działania, pracy i rozwoju. 

(na podst. www.um.suwalki.pl oraz www.bialystok.pl)

facebook