Dodana: 25 czerwiec 2018 12:59

Zmodyfikowana: 25 czerwiec 2018 12:59

Archiwalia zgodnie ze standardami - konferencja w WOAKu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje, w czwartek, 28 czerwca, w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14 konferencję dotyczącą digitalizacji. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Podlaskie zbiory cyfrowe” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Ideą konferencji jest promocja działań digitalizacyjnych i zachęcenie różnych środowisk: instytucji kultury, pasjonatów, artystów, posiadaczy prywatnych kolekcji do rozpoczęcia procesu digitalizacji lub udostępnienia i powierzenia swoich zbiorów innym wyspecjalizowanym podmiotom.

Ilustracja do artykułu Digitalizacja_WOAK.JPG

OGÓLNY PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – rozpoczęcie

I PANEL DYSKUSYJNY – identyfikacja wartościowych zasobów i zbiorów

11:15-11:30 – prezentacja Katarzyny Ziętal

11:30-11:45 – prezentacja Pawła Klaka

11:45-12:00 – dyskusja

II PANEL DYSKUSYJNY – uwarunkowania prawne digitalizacji

12:15-12:30 – prezentacja Katarzyny Pikory

12:30-12:45 – prezentacja Piotra Łady

12:45-13:00 – dyskusja

13:00 – warsztat – „Jak zacząć proces digitalizacji” – Mariusz Bieciuk

 

Moderator spotkania: Damian Dworakowski

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – rozpoczęcie (przywitanie gości, wstęp merytoryczny)

I PANEL DYSKUSYJNY 11:15-12:00

Czy posiadam wartościowe zasoby? Co warto zachować dla potomnych? W jaki sposób zidentyfikować wartościowe zasoby w kolekcjach instytucji i zbiorach prywatnych? Jak digitalizacja pozwala na utrwalanie historii rodzinnej, lokalnej, państwowej?

11:15-11:30 – Prezentacja I

Katarzyna Ziętal – kierowniczka Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Fundacji Ośrodka KARTA, twórczyni sieci archiwów społecznych w Polsce, portalu www.archiwa.org i Otwartego Systemu Archiwizacji (www.osa.archiwa.org)

Będzie to punkt wyjścia do dyskusji o kryteriach wartościowania, zabezpieczania, archiwizowania i digitalizowania zbiorów, będących w kolekcjach rodzinnych, należących do stowarzyszeń, środowisk i osób prywatnych.

11:30-11:45 – Prezentacja II

Paweł Klak – prezes Fundacji E-MUZEUM, właściciel firmy S3D wyspecjalizowanej w digitalizacji zabytków, mgr filozofii i historii sztuki UAM w Poznaniu, realizator wielu projektów w zakresie digitalizacji dóbr kultury.

Autor prezentacji odpowie m. in. na następujące pytania: Dlaczego warto digitalizować dobra kultury? Jak rozpocząć digitalizację lokalnych zasobów kultury? Które obiekty wytypować do digitalizacji? Jaką wymierną korzyść przynosi digitalizacja?

11:45-12:00 – dyskusja

II PANEL DYSKUSYJNY 12:15–13:00

Jakie są uwarunkowania prawne przy publikowaniu dzieł różnych typów. Co możemy publikować, jakie zgody musimy uzyskać? Z jakich zasobów możemy korzystać i w jaki sposób możemy to robić bez naruszenia czyichś praw?

12:15-12:30 – Prezentacja I

Katarzyna Pikora - radca prawny w praktyce własności intelektualnej. Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem internetu. Doradza instytutom naukowym w tworzeniu i rozbudowywaniu repozytoriów cyfrowych, stosowaniu licencji Creative Commons i umowach.

Podczas prezentacji omówione zostaną kwestie digitalizacji dzieł i ich publicznego udostępniania w kontekście uwarunkowań prawnych, swobody wykorzystania dzieł będących w domenie publicznej, udostępnianiu i korzystaniu z dzieł chronionych prawem autorskim.

12:30-12:45 – Prezentacja II

Piotr Łada - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa (UMCS w Lublinie), kulturoznawstwa (UMCS w Lublinie) oraz historii sztuki (Uniwersytet Warszawski). Ekspert z zakresu prawa autorskiego, prawa kultury i sztuki, autor licznych publikacji. Kierownik Biura Prawa Autorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Prezentacja dotyczyć będzie statusu prawnoautorskiego obiektów, zasad ich digitalizacji i udostępniania oraz innych aspektów prawnych dotyczących digitalizacji.

12:45-13:00 – dyskusja

13:00 – warsztat – „Jak zacząć proces digitalizacji” - Mariusz Bieciuk, specjalista ds. archiwum historii mówionej miasta i regionu, Białostocki Ośrodek Kultury / Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

facebook